English
11 januari, 2018

Immunovia accelererar bukspottkörtelcancerstudie av diabetespatienter genom samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type2 Diabetes- DD2

Studien kommer att använda Immunovias innovativa IMMray™ PanCan-d antikroppsbaserade blodprovstest, som är utvecklat för att erbjuda snabb och träffsäker diagnos av tidig bukspottkörtelcancer i syfte att öka möjligheten för framgångsrik behandling. DD2 blir den andra deltagaren i vad som kommer bli ett globalt konsortium och som sedan tidigare inkluderar deltagare i Sverige. För mer information om samarbetet i Sverige, se pressmeddelande från den 18 december 2017, (http://immunovia.com/sv/nyheter/?id=16477)

Nydiagnostiserade diabetespatienter är en viktig riskgrupp för bukspottkörtelcancer och en betydande marknadsmöjlighet för Immunovia. Det banbrytande danska DD2-centret blir nu den senaste deltagaren i Immunovias PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva bukspottkörtelcancerstudie, och tillför upp till 3 500 nydiagnostiserade diabetespatienter.

Diabetes är den sjukdom som ökar snabbast i världen. Det finns en välkänd samvarians med hjärt- och kärlsjukdomar samt njurkomplikationer, men även med bukspottkörtelcancer hos nydiagnostiserade diabetiker över 50 års ålder som nu blir en erkänd signifikant risk. Bukspottkörtelcancer har en av de lägsta överlevnadsgraderna av någon större cancertyp med en mortalitet som överstiger den för bröstcancer. Den kan vara framgångsrikt behandlingsbar genom ett kirurgiskt ingrepp, förutsatt att den upptäcks tidigt. Samarbetet med DD2 kommer att inkludera en retrospektiv studie på prov som insamlats under flera år utöver PanDIA-1, den prospektiva studie som sträcker sig över tre år.

”Patienter över 50 års ålder som lider av diabetes är en stor grupp och deras risk för att utveckla bukspottkörtelcancer är åtta till tio gånger större än normalt, vilket är ett viktigt otillfredsställt kliniskt behov och en enorm marknadsmöjlighet. Vi är övertygade om att IMMray™ PanCan-d kan bidra med ett värdefullt verktyg till hälsomyndigheter och sjukvårdskliniker i deras ansträngningar att hantera problemet. Vi är därför väldigt nöjda över att ingå detta samarbete med DD2 som är välkända för sin banbrytande forskning inom typ-2 diabetes och dess komplikationer”, kommenterar Mats Grahn, VD, Immunovia.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Danish Diabetes type 2 Center for Strategic Research

Det övergripande målet med projektet är att normalisera metabolism hos nydiagnostiserade typ 2 diabetespatienter för att förhindra diabetiska komplikationer och förbättra livskvaliteten.

Vi vill göra behandlingen av typ 2-diabetespatienter forskningsbaserade – och därför ska vi vara bättre på att genomföra den nya forskningen på dagskliniken.

Därför kommer DD2 att undersöka följande hypoteser:

1. Genom behandlingsriktlinjen och den strukturerade organisationen är det möjligt att normalisera riskprofilen och undvika/minska diabetiska komplikationer genom kontinuerlig övervakning via danska hälsoprojekt för att få kunskap om indikatorer för långsiktiga diabeteskomplikationer och därigenom sätta mål för nya insatser.

2. Att en biobank med DNA- och plasma-, urin- och vävnadsprover för individuell karakterisering av typ 2 diabetespatienter förbättrar prognosen och bygger en plattform för individuell behandling.

3. Att en ökad daglig fysisk aktivitetsnivå kan uppnås och upprätthållas hos ny diagnostiserade typ 2 diabetespatienter och att den kommer att förbättra prognosen särskilt för hjärt-kärlsjukdom (CVD).

4. Den intensiva och strukturerade behandlingen i enlighet med nationella riktlinjer och individualiserade behandlingsmetoder är kostnadseffektiv.

5. Genom detta initiativ är det möjligt att bygga en plattform för att utveckla och testa nya droger mot diabetes i Danmark.

Källa: https://dd2.nu

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter