English
17 juli, 2019

Erlangens universitetssjukhus och Immunovia ingår samarbetsavtal om insamling av blodprov vid bukspottkörtelcancer för de sista stegen i IMMray® PanCan-d utvecklingen

LUND ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att Erlangens universitetssjukhus har blivit det första cancercentret i Tyskland att gå med i Immunovias globala nätverk av ”key opinion leaders”, ledande auktoriteter, i utvecklingen av ett sätt att ställa tidig diagnos på bukspottkörtelcancer. Erlangens universitetssjukhus kommer, utöver Immunovias redan befintliga samarbeten, att tillhandahålla nyinsamlade blodprover till de två sista stegen mot kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d. Som tidigare meddelats (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019) är de båda sista stegen mot kommersialisering oförändrade och utgörs av verifiering och validering av den kommersiella biomarkörsignaturen. De blodprover som kommer att samlas in, 100 PDAC-prover (bukspottkörtelcancer) och kompletterande kontrollprover, ska samlas från patienter som remitteras till kirurgi med bukskottkörtelslesioner som upptäckts vid radiologisk analys.

Huvudansvarig för blodprovinsamlingen är professor och doktor Christian Pilarsky från den kirurgiska avdelningen vid Erlangens universitetssjukhus.

Samarbetet kommer att tillföra nya PDAC-prover och kontrollprover som bidrar till Immunovias totala insamlingskriterier på upp till 2000 nya prover som behövs för den återstående processen att garantera att IMMray® PanCan-d är klar för kommersialisering. Dessutom kommer dessa prover att bidra med genetisk variation.

Som tidigare meddelats kommer de sista stegen mot kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d att omfatta tre delresultat: 1) i slutet av 2019 för den kommersiella modellen, 2) under det andra kvartalet av 2020 för verifieringen och 3) under det tredje kvartalet 2020 den slutliga analysen av den blinda valideringen av IMMray® PanCan-d. (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019).

”Att kunna få tillgång till ett tillräckligt antal nyinsamlade patientprover är avgörande för att kunna slutföra valideringen av IMMray® PanCan-d inför en lansering under tredje kvartalet nästa år. Därför är vi mycket glada att meddela det här samarbetet med Erlangen som också är vår första samarbetspartner i Tyskland, en mycket viktig marknad för oss”, säger Mats Grahn, VD för Immunovia.

”Samtidigt som det finns goda chanser att lyckas med en operation vid PDAC saknar vi fortfarande en tillförlitlig, icke-invasiv diagnostisk testmetod såsom IMMray® PanCan-d, som kompletterar den nuvarande radiologiska bildanalysen. Vi är därför mycket nöjda med att ingå detta samarbete med Immunovia och ser med intresse fram emot slutresultatet”, tillägger professor Pilarsky.

För mer information, kontakta:

Julie Silber

Chef för Investor Relations, Immunovia

Tfn: +46-79-3486277

E-post: julie.silber@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 17 juli 2019.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer 

Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40 000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50 000 nya fall diagnostiseras varje år bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–9 procent. Den förutses gå om ändtarmscancer och bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden hos patienter med bukspottkörtelcancer på fem år från 5–9 procent upp till 49 procent.  

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter