English
30 maj, 2016

96 % av alla patienter i ett tidigt stadium av pankreascancer upptäcktes i en klinisk valideringsstudie

(LUND) – Immunovia meddelade idag att de har genomfört ytterligare en retrospektiv klinisk valideringsstudie som visar 96 % noggrannhet att upptäcka pankreascancer i ett tidigt stadium. Studien som genomfördes på 90 nordamerikanska patienter i de tidiga stadierna I & II av pankreascancer matchar perfekt tidigare rapporterade skandinaviska studieresultat (länk till pressmeddelande).

För att bekräfta testets prestanda i en amerikansk population genomfördes denna studie på 362 blodprov från en patientgrupp som tillhandahölls av Brenden-Colson Center for Pancreatic Care vid Oregon Health & Science University (OHSU) i Portland, USA. När man analyserar alla stadier av cancer i bukspottskörteln, blir noggrannheten i Immunovia’s test så hög som 96 %.

Brian Druker, M.D., Director of Knight Cancer Institute vid Oregon Health & Science University: ”Cancer i bukspottskörteln är sällan diagnostiserad på ett tillräckligt tidigt stadium för att kunna botas. Tillsammans med Immunovia arbetar vi för att utveckla ett test som kan utgöra en betydande skillnad för pankreascancerpatienters liv genom att förbättra deras chanser att överleva. Dessa resultat är banbrytande steg i Knight Cancer Institute:s mission att upptäcka dödliga cancerformer i ett skede då de är mest behandlingsbara. ”Dr. Sheppard, Co-director för Brenden-Colson Center for Pancreatic Care, Professor och Vice Chair of Surgery tillägger: ”Detta test ger nytt hopp i kampen mot denna förödande sjukdom.”

Immunovia och OHSU Knight Cancer Institute har ett etablerat samarbete för att bekräfta, validera och kommersialisera Immunovias blodprovstest för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln, IMMray™ PanCan-d.

Pankreascancer är en av de cancerformer som är dödligast och svårast att upptäcka och diagnostisera eftersom tecken och symtom är liknande som för många andra sjukdomar. Bara i USA inträffar fler än 40 000 dödsfall och över 50 000 diagnostiserade nya fall varje år. Den femåriga överlevnadsgraden för pankreascancer är förnärvarande 7 procent. Pankreascancer förutspås att bli den näst vanligaste orsaken till cancerdöd år 2020. Tidig upptäckt är nyckeln till att avsevärt förbättra patienternas femåriga överlevnadsgrad från 7 procent till potentiellt 50-60 procent.

Mats Grahn, VD Immunovia: ”Vi har nu bekräftat att Immunovia’s test IMMray™ PanCan-d på ett tidigt stadium kan upptäcka patienter med cancer i bukspottkörteln med en noggrannhet så hög som 96 % i två helt olika patientgrupper som helt oberoende insamlats på olika kontinenter. Vi är tacksamma över att ha nått denna första banbrytande milstolpe i vårt samarbete med OHSUs Brendan Colson Center.

Deras biobank av blodprover från patienter med cancer i bukspottkörteln och andra pankreatiska sjukdomar har visat sig vara mycket värdefull, särskilt när det gäller de tidiga stadierna av cancer i bukspottskörteln. Dessa extremt uppmuntrande resultat med 96 % noggrannhet, från två retrospektiva studier som omfattar totalt 238 blodprov från steg I och II, 586 blodprov från stegen I till IV och 1107 kontroller på friska personer, motiverar vår strategi att utföra en stor, multicenter prospektiv studie för tidig upptäckt av pankreascancer”.

IMMray™ PanCan-d använder Immunovias egenutvecklade teknologiplattform, IMMray™, vilken är baserad på antikroppsmicroarray analys. En serumproteinsignatur som kan skilja mellan patienter med pankreascancer i stadium I, II, III och IV har hämtats från kliniska studier som omfattar runt 2500 patientprover. I den föregående retrospektiva kliniska valideringsstudie som slutfördes i oktober 2015 kunde IMMray™ PanCan-d urskilja 148 patienter med pankreascancer i stadium I och II från 888 friska kontrollpersoner med en noggrannhet på 96 procent.

En prospektiv studie som syftar till att validera IMMray™ PanCan-d kommer att pågå under tre år på center i både USA och Europa. Studien påbörjas under andra halvåret av 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tfn: + 46 (0)70 532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

Brenden-Colson Center

OHSU Brenden-Colson Center for Pancreatic Care är ett patientcentrerat nav för kliniska och forskningsprogram som fokuserar på tre huvudområden som är viktiga för att lindra lidandet från pankreassjukdomar: Tidig upptäckt, Avancerad terapi, och Livskvalitet. Tyngdpunkten i programmet är ett nära samarbete mellan fem programledare i ett ”center-utan-väggar” som förbinder klinisk verksamhet med laboratorieforskning på pankreassjukdomar tvärsigenom både OHSU och Knight Cancer Institute. För ytterligare information om Brenden-Colson Center: https://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/brenden-colson-center 

Om Knight Cancer Institute

Knight Cancer Institute vid Oregon Health & Science University är pionjärer inom området precisionscancermedicin. Institutets direktör, Brian Druker, MD, visade att det var möjligt att stänga ned endast de celler som gör det möjligt för cancer att växa utan att skada friska celler. Detta forskningsgenombrott har möjliggjort precisionsbehandlingar som innebär att en tidigare dödlig form av sjukdomen numera är hanterbar. OHSU Knight Cancer Institute är det enda nationellt utsedda cancerinstitutet mellan Sacramento och Seattle som blivit utsett Cancercentra – en ära som endast landets främsta cancercentra föräras. Förutom att erbjuda de senaste behandlingarna och teknologier samt hundratals forskningsstudier och kliniska prövningar, är det också säte för en av National Cancer Institutes största forskningspartner, SWOG. För mer information om the OHSU Knight Cancer Institute, vänligen besök www.ohsu.edu/xd/health/services/cancer eller följ oss på Facebook och Twitter. 

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter