English

Finansiella mål

Immunovia sätter mål för långsiktig marknadspenetration på 30 procent för IMMray® PanCan-d efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning har erhållits (länk till PR 30 juni 2020) (länk till PR 22 april 2021)

Immunovias produkt som blir först på marknaden, IMMray®PanCan-d, är en sedan länge eftertraktad lösning på det icke-tillgodosedda behovet av tidig och tillförlitlig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1. Den slutgiltiga valideringsstudien slutfördes i Q1 2021. Ackrediteringsprocessen av Immunovia Inc. i Marlborough, Massachusetts, USA pågår och kommersiell testning kommer att inledas i Q2 efter ackrediteringen. Lanseringsplanen för Europa kommer att meddelas Q2 2021.

IMMray® PanCan-d kommer att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat. Testet kommer att tillhandahållas exklusivt av Immunovia Inc., Marlborough, Massachusetts, USA.

Antalet berörda patienter årligen är över 7 miljoner och det finns inget tillförlitligt befintligt diagnostiskt alternativ på marknaden. Immunovias långsiktiga mål för marknadspenetration är 30 procent efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning erhållits. Den nuvarande storleken på den adresserbara marknaden för IMMray® PanCan-d uppskattas till att överstiga 4 miljarder USD i EU och USA, fördelat på de tre riskgrupper som bolaget inriktar sig mot: ärftlig/familjär, tidiga symptom samt nydiagnostiserad diabetes efter 50 års ålder.

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter