English

Finansiella mål

Immunovia har antagit följande finansiella mål (länk till pressmeddelande)

Länk till pressmeddelande, 16 augusti, 2018

Bolagets finansiella mål kvarstår, men har senarelagts i jämförelse med vad som kommunicerats tidigare till följd av de optimeringsstudier som behöver utföras. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under Q3 2020.

  • Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.
  • Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, för self-pay och reimbursment (kostnadsersättning) om 800-1000 MSEK år 2024.

 

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter