English

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital för den period som omfattas av den utvalda historiska finansiella informationen

Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt
2018-09-19 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 50 500 19 531 353 2 525,00 976 567,65
2018-06-08 Nyemission 2 162 794 19 480 853 108 139,70 974 042,65
2017-10-04 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 10 000 17 318 059 500,00 865 902,95
2017-10-04 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 504 000 17 308 059 25 200,00 865 402,95
2016-10-28 Nyemission 44 409 16 804 059 2 220,45 840 202,95
2016-10-26 Nyemission 285 082 16 759 650 14 254,10 837 982,50
2016-09-27 Nyemission 119 300 16 474 568 5 965,00 823 728,40
2016-09-22 Nyemission 2 064 052 16 355 268 103 202,60 817 763,40
2015-12-17 Nyemission 13 600 14 291 216 680,00 714 560,80
2015-11-30 Nyemission 781 400 14 277 616 39 070,00 713 880,80
2015-11-18 Nyemission 2 450 000 13 496 216 122 500,00 674 810,80
2015-08-13 Fondemission 0 11 046 216 331 386,48 552 310,80
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter