English
MENUMENU

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital för den period som omfattas av den utvalda historiska finansiella informationen

Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt
2018-09-19 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 50 500 19 531 353 2 525,00 976 567,65
2018-06-08 Nyemission 2 162 794 19 480 853 108 139,70 974 042,65
2017-10-04 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 10 000 17 318 059 500,00 865 902,95
2017-10-04 Teckning av aktier genom teckningsoptioner 504 000 17 308 059 25 200,00 865 402,95
2016-10-28 Nyemission 44 409 16 804 059 2 220,45 840 202,95
2016-10-26 Nyemission 285 082 16 759 650 14 254,10 837 982,50
2016-09-27 Nyemission 119 300 16 474 568 5 965,00 823 728,40
2016-09-22 Nyemission 2 064 052 16 355 268 103 202,60 817 763,40
2015-12-17 Nyemission 13 600 14 291 216 680,00 714 560,80
2015-11-30 Nyemission 781 400 14 277 616 39 070,00 713 880,80
2015-11-18 Nyemission 2 450 000 13 496 216 122 500,00 674 810,80
2015-08-13 Fondemission 0 11 046 216 331 386,48 552 310,80
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter