English

Precisionsdiagnostik och pharma

IMMray®-teknologiplattform – en stark nyckel för förbättrat patientval och övervakning

Immunovias innovativa multiplexeringsteknik använder en enda droppe serum för mätning av 400+ biomarkörer och tillhandahåller kondenserade diagnostiska, prognostiska och prediktiva sjukdomsspecifika biomarkörssignaturer.

I motsats till genomics microarray-tekniker (t ex NGS-baserade) som mäter den potentiella risken för en framtida sjukdoms- / läkemedelsreaktion, mäter IMMray® patientserumproteomet och bedömer det aktuella tillståndet hos sjukdomen eller behandlingssvaret.

IMMray®-mikroarrays är utvecklad från en proprietär uppsättning (för närvarande 940) av en ny generation rekombinant enkelkedjig fragmentvariant (scFv) -antikroppar från vårt eget fagdisplaybibliotek. Varje mikroarray kan detektera en uppsättning kliniskt relevanta förändringar i immunregulerande faktorer, cytokiner, enzymer, komplementproteiner, medfödda faktorer och andra sjukdomsassocierade proteiner.

Maskininlärningsalgoritmer och avancerad bioinformatik utplaceras för att hjälpa oss att utesluta kliniskt relevanta biomarkörer som tillsammans bildar ett unikt sjukdomsfingeravtryck.

Läs mer (PDF på engelska)

 

Immunovias pharma-erbjudande

  • Anpassade Discovery Microarrays och IMMray® CDx testlösningar för patientkohortdikotomisering.
  • Patientval med känsligheter och specificiteter över 90 % som illustreras i figuren nedan.
  • Optimerad för rutinmässig diagnostisk lab-arbetsflöde med tre dagars omloppstid (TAT) från patientprovtagning till testrapport.
  • Förmåga att arbeta med serumprover i motsats till biopsier, och uppnåendet av mycket hög klinisk känslighet och specificitet för att framgångsrikt dikotomera mellan fenotypiskt liknande indikationer.
  • Verifierad tillämpbarhet inom två huvudsakliga sjukdomsområden – onkologi (bukspottkörtelcancer) och autoimmuna sjukdomar (Reumatoid artrit, Systemisk lupus erythematosus, Vaskulit och Sjögrens syndrom).
  • Egna bioinformatikverktyg för att härleda en specifik kondenserad signatur / algoritm av 10–35 proteiner som kan differentiera patienter till subkohorter – baserat på en första undersökning av våra 400+ serumbiomarkörer.

 

 

Flyer

IMMray® PanCan-d dichotomisationskraft

 

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter