English

Systemisk Lupus Erythematosus

Kliniskt behov och nuvarande status

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som påverkar bindväven. Patienter med SLE kan utveckla ett stort antal symtom, allt från trötthet och utslag till känslighet mot solljus och illamående, ofta i kombination. Sjukdomen kännetecknas också av periodiska förhöjningar av sjukdomsaktiviteten s.k. ”skov”.

Under 2017 tillkännagav Immunovia resultaten av två discoverystudier vilka genomförts i syfte att bedöma den egna teknikplattformen IMMray®:s potential inom området autoimmuna sjukdomar.

Resultaten visade att IMMray® med utmärkt noggrannhet kunde identifiera och särskilja ett antal överlappande autoimmuna reumatiska sjukdomar med likartade symptom, dvs Reumatoid artrit, Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom och Systemisk vaskulit (pressmeddelande 7 mars 2017 och pressmeddelande 12 januari 2017).

Resultatet av dessa initiala studier diskuterades med ett stort antal opinionsledande experter inom autoimmuna reumatiska sjukdomar. Inom området SLE identifierades behovet av att bättre kunna övervaka patienternas sjukdomsaktivitet (skov) och behandling som det viktigaste olösta kliniska behovet. Våra preliminära studier som publicerades 20161 visade att IMMray®-plattformen visserligen kunde mäta både ökning och minskning i sjukdomsaktiviteten associerade med dessa skov med god noggrannhet, men omfattande och tidskrävande discoverystudier med många prover per patient krävs för att bekräfta dessa resultat.

Referenser:

1. Delfani P. et al, Deciphering systemic lupus erythematosus-associated serum biomarkers reflecting apoptosis and disease activity, Lupus 26(4) · September 2016

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter