English

Andra typer av cancer

IMMray®-teknikplattform och metod visar lovande resultat för tidig upptäckt av flera andra typer av cancer än bukspottkörtelcancer. Varje sjukdom är unik och kräver en välstrukturerad metod med ett stort antal prover från retrospektiva studier.

Det finns flera pågående projekt, i discoveryfasen, som inriktar sig på tidig diagnostik av andra former av cancer baserat på IMMray®-plattformen i samarbete med CREATE Health, Lunds universitet. Om de lyckas kommer dessa projekt att generera nya patent som Immunovia kommer att få tillgång till, och resultaten kommer att läggas till i pipelinen av specifika test för att utvecklas och valideras ytterligare.

Immunovia har patentportföljer inom området för prostatacancer och bröstcancer, baserade på forskningsstudier från akademiska samarbeten. De två viktigaste kliniska behoven gällande prostatacancer är för det första, att undvika onödiga biopsier, och för det andra, att avgöra om det är en aggressiv form av cancer som behöver behandling eller om det är en icke aggressiv cancer där det räcker att övervaka utvecklingen istället.

Exempel på andra cancerprojekt som är i forskningsstadiet, är ytterligare studier när det gäller olösta kliniska behov kring lungcancer och bukspottkörtelcancer samt andra cancertyper där tidig upptäckt är särskilt viktig.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter