English
MENUMENU

Systemic Lupus Erythematosus

Kliniskt behov

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som påverkar bindväven. Patienter med SLE kan utveckla ett stort antal symtom, allt från trötthet och utslag till känslighet mot solljus och illamående, ofta i kombination. Eftersom det är en så komplex och mångfacetterad sjukdom blandas den ofta ihop med andra liknande diagnoser. Ett enkelt diagnostiskt test som gör det möjligt för kliniker att göra en tidigare diagnos av SLE, differentiera den från andra liknande sjukdomar och hjälpa till att klassificera den, prognostisera och underlätta för patienthantering är mycket eftertraktat.

 

SLE-diagnostik baserad på IMMray®-plattformen

Immunovia utvecklar för närvarande ett blodtest baserat på IMMray®-plattformen för differentierad diagnos, prognos, riskbedömning och klassificering av Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Testet kan utföras på patienter som uppvisar SLE-liknande symptom med ett vanligt blodprov.

Nuvarande status

  • En uppsättning biomarkörer (kondenserade paneler av serum) associerad med SLE, som tillsammans anses tillräckliga för utvecklingen av detta test, har definierats
  • Discoverystudier har slutförts
  • Patentansökningar har lämnats in
  • Pre-valideringsstudier har genomförts.
  • Kompletterande studier, valideringsstudier är i planeringsfasen.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter