English

Bukspottkörtelcancer

Kliniskt behov

Bukspottkörtelcancer är en sjukdom där maligna (cancer) celler förekommer i bukspottkörteln.

Symtom på bukspottkörtelcancer framträder sent, och sjukdomen går ofta oupptäckt tills den inte längre kan behandlas genom kirurgiska ingrepp. På grund av detta är överlevnadsfrekvensen 5 år från diagnosen endast cirka 5-8 procent, vilket gör bukspottkörtelcancer till den tredje dödligaste cancerformen. Ett test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer (stadium I och II), när effektivare behandling är tillgänglig, har potential att på ett effektfullt sätt öka patientöverlevnadsgraden.

Ett sådant test skulle kunna hantera flera olösta kliniska behov:

 1. Screening av högriskgrupper, dvs känd / ärftlig bukspottkörtelcancer
 2. Test av nya patienter med diabetes typ II i över 50 år som drabbas av 6-8 gånger ökad risk att utveckla cancer i bukspottkörteln inom 1-3 år
 3. Test av patienter med vaga symtom-profiler där klinikerna misstänker eller vill utesluta bukspottkörtelcancer

Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer baserat på IMMray®-plattformen

Immunovia utvecklar för närvarande ett blodtest som kallas IMMray® PanCan-d och baseras på IMMray® -plattformen för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, med fokus på tidiga stadier (steg I och II).

IMMray® PanCan-d kan användas med hjälp av ett vanligt blodprov på riskgrupper inom familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer, nyblivna diabetes typ II-patienter över 50 år och utvalda patienter med vaga symtomprofiler i kombination med andra riskfaktorer.

Nuvarande status

 

Steg till kommersialisering

IMMray® PanCan-d Discovery- och utvecklingsstudier

IMMray® PanCan-d Optimeringsstudie

IMMray® PanCan-d Kommersiella Testmodellstudien

IMMray® PanCan-d Verifikationsstudie

IMMray® PanCan-d Valideringsstudie

 • Låst signatur och algoritmer med blindprover, upp till 600 prover.

IMMray® PanCan-d Lansering

 • Säljstart Immunovia Dx Lab Marlborough USA, i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

 

Referenser:

 1. Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
 2. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
 3. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
 4. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
 5. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
 6. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658.
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter