English

Bukspottkörtelcancer

Kliniskt behov

Bukspottkörtelcancer är en sjukdom där maligna (cancer) celler förekommer i bukspottkörteln.

Symtom på bukspottkörtelcancer framträder sent, och sjukdomen går ofta oupptäckt tills den inte längre kan behandlas genom kirurgiska ingrepp. På grund av detta är överlevnadsfrekvensen 5 år från diagnosen endast cirka 5-8 procent, vilket gör bukspottkörtelcancer till den tredje dödligaste cancerformen. Ett test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer (stadium I och II), när effektivare behandling är tillgänglig, har potential att på ett effektfullt sätt öka patientöverlevnadsgraden.

Ett sådant test skulle kunna hantera flera olösta kliniska behov:

 1. Screening av högriskgrupper, dvs känd / ärftlig bukspottkörtelcancer
 2. Test av nya patienter med diabetes typ II i över 50 år som drabbas av 6-8 gånger ökad risk att utveckla cancer i bukspottkörteln inom 1-3 år
 3. Test av patienter med vaga symtom-profiler där klinikerna misstänker eller vill utesluta bukspottkörtelcancer

Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer baserat på IMMray®-plattformen

Immunovia utvecklar för närvarande ett blodtest som kallas IMMray® PanCan-d och baseras på IMMray® -plattformen för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, med fokus på tidiga stadier (steg I och II).

IMMray® PanCan-d kan användas med hjälp av ett vanligt blodprov på riskgrupper inom familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer, nyblivna diabetes typ II-patienter över 50 år och utvalda patienter med vaga symtomprofiler i kombination med andra riskfaktorer.

Nuvarande status

 

Steg till kommersialisering

IMMray® PanCan-d Discovery- och utvecklingsstudier

IMMray® PanCan-d Optimeringsstudie

IMMray® PanCan-d Kommersiella Testmodellstudien

IMMray® PanCan-d Verifikationsstudie

IMMray® PanCan-d Valideringsstudie för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i familjär / ärftlig riskgrupp

 • Låst signatur och algoritmer med blindprover, totalt 591 prover. Den blindade datan från valideringsstudien visar att Immunovias IMMray® PanCan-d biomarkörsignatur och CA 19-9, upptäcker bukspottkörtelcancer i tidiga stadier (I&II) med en specificitet/känslighet på 98%/85% jämfört med en kontrollgrupp av patienter med familjär/ärftlig risk (referens PanFAM clinicaltrials.gov) och med en specificitet/känslighet på 99%/85% mot friska kontroller. Alla stadier av PDAC upptäcktes med en känslighet på 87% och med en specificitet på 98% jämfört med en kontrollgrupp av individer med familjär/ärftlig risk. Den blindade valideringsstudien, utförd av Immunovia Dx Laboratory i Marlborough USA, analyserade 591 prover inklusive 167 PDACs varav 56 PDAC stadie I&II, 203 från individer med förhöjd risk och 221 friska kontroller. Dessa prover har nyligen samlats in från 11 kliniker i USA och  Europa. Press release, mars 29 2021Webbsänd telefonkonferens, mars 30 2021Immunovia reports historical breakthrough in early detection of pancreatic cancer in high risk groups. IMMray.com

IMMray® PanCan-d klinisk studie för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer hos symtomatiska högriskpatienter med icke-specifika men oroande symtom

 • Immunovia rapporterar förbättrad testprestanda för IMMray ® PanCan-d för upptäckt av bukspottkörtelcancer i tidigt stadium hos högriskpatienter med symptom. Data från studien visar att Immunovias test nu detekterar bukspottkörtelcancer (i alla stadier) med 92% specificitet och 81% känslighet för denna kohort, vilket ligger i linje med resultaten som presenterades i den tidigare, kommersiella testmodellstudien (länk till PR). Särskilt viktigt att notera är att PDAC (Pancreatic ductal adenocarcinoma) i tidigt stadium (stadie I/II) upptäcktes med 92% specificitet och 80% känslighet. Förbättrad testprestanda uppvisades genom att analysera en kombination av nyligen insamlade prover och prover som redan analyserats i den kliniska verifieringsstudien. Totalt analyserades 433 prover varav 202 var PDACs varav 89 PDAC stadie I/II och 231  symptomatiska kontroller. Dessa prover har nyligen samlats in från 7 platser i USA och Europa.  Press release, mars 29 2021Webbsänd telefonkonferens, mars 30 2021Immunovia reports historical breakthrough in early detection of pancreatic cancer in high risk groups. IMMray.com

IMMray® PanCan-d Lansering

 • Den slutgiltiga valideringsstudien slutfördes i Q1 2021. Kommersiell testning kommer att inledas i Q2 efter ackreditering av Immunovia Dx Laboratory i Marlborough, Massachusetts, USA.

 

Referenser:

 1. Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
 2. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
 3. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
 4. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
 5. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
 6. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658.
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter