English

IMMray® microarray – teknologisk översikt

Vår unika plattform – IMMray® – är en antikroppsbaserad teknik som skapar en ögonblicksbild av immunsystemets respons – från en enda droppe blod.

Men IMMray® är mer än en teknologiplattform, det är en systematisk metod för att hitta de mest kliniskt relevanta förändringarna som visas i blodet och kombinera denna kunskap till ett “sjukdomsfingeravtryck”, även känt som en biomarkörsignatur.

För att hitta biomarkörens fingeravtryck, tränar vi först IMMray®-plattformsprogrammet för att känna igen responsen från immunsystemet hos sjuka patienter och separera dem från kontrollerna. Vi gör detta genom att undersöka blodet från tidigare diagnostiserade patienter (retrospektiva studier) och genom att fråga systemet flera frågor, exempelvis: Vilka proteinbiomarkörer är relevanta för att upptäcka denna sjukdom? Finns det några förändringar i proteinhalterna i blodet som är relevanta för denna sjukdom? Hur kan dessa förändringar hjälpa oss att upptäcka patienter?

Antikroppar riktade mot alla relevanta biomarkörer placeras på en enda mikroarray och en rad avancerade algoritmer och bioinformatik används för att testa vilken kombination av biomarkörer som bäst identifierar sjukdomen. På så sätt tränar vi systemet tills det kan identifiera patienterna med största möjliga noggrannhet.

När systemets utbildning är färdig och de retrospektiva studierna slutförs, bekräftas biomarkörssignaturen genom framtida studier i våra partnerkliniker och sjukhus.

 

Klicka på bilden för att se förstoring.

 

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter