English

IMMray® microarray – produktion

Våra kvalitetssystem är utformade för att uppfylla de allmänna reglerna för EN ISO 13485.

Produktion av IMMray® microarray kan delas in i tre områden:

  1. In-house produktion och rening av en ny generation scFv-antikroppar
  2. Högt flöde av scFv-antikroppar på microarray-chips, genomförs internt
  3. Bestämning av biomarkörsignaturen genom banbrytande bioinformatik

Klicka på bilden för att se förstoring.

1. Antikroppsproduktion och reningsprocess

Rekombinanta scFv-antikroppar produceras och renas internt med hjälp av robotsystem och processer med hög genomströmning. Antikropparna kommer från en ny generation av rekombinanta enkelkedjiga fragmentvarianter (scFv) -antikroppar från vårt eget fagdisplaybibliotek.

Vårt bibliotek med rekombinanta scFv-antikroppar, som är speciellt konstruerade på molekylär nivå, ger oss en säker källa till förnybara högkvalitativa rekombinanta scFv-antikroppar och säkerställer optimal chipfunktionalitet.

 

2. Microarray-produktion

Rekombinanta antikroppsmikroarrays för multiplexad detektion av immunregulerande proteiner i komplexa biologiska prover, dvs IMMray®-teknik, produceras internt med användning av ett högt genomströmningsmottagande robot-spottningssystem som trycker ut ultra-låga volymer (picoliters) av antikroppar på en fast bärare. Ytan på mikroarrayerna har optimerats för bindning av scFv-antikroppar.

Den kommersiella IMMray® mikroarrayen möjliggör mätning av 8–35 kliniskt relevanta biomarkörer och är konstruerad för 12 kliniska prover.

 

3. Bioinformatics

Immunovia tillämpar revolutionerande bioinformatiska arbetsflöden och verktyg för att analysera mikroarray-data, inklusive datahantering, normalisering, biomarkörssignaturidentifiering och klassificering.

Den genererade mikroarray-datan används för att bygga Immunovias egen prediktiva modell baserad på biomarkörssignaturer och SVM-klassificeringsalgoritmen.

Biomarkörssignaturer som noggrant kan klassificera / skilja ett sjukdomstillstånd identifieras genom en stegvis biomarkör / analysvalsprocess. Med hjälp av ett internt utvecklad backward elimination-metod (och en algoritm baserad på SVM-klassificeringen) är en biomarkör i taget exkluderad i en iterationsprocess, tills uppsättningen biomarkörer som visar den högsta klassificeringseffekten mellan friska och sjukdomstillstånd kvarstår. Den valda biomarkörssignaturen appliceras på den kommersiella IMMray® mikroarrayen.

 

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658.
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter