English

IMMray® PanCan-d utveckling

Från första början har vår hypotes varit att blod innehåller tillräckligt med information för att upptäcka vilken sjukdom som helst, till och med i tidiga skeden. Vi började vårt sökande efter ett unikt fingeravtryck för en av våra mest dödliga cancerformer – bukspottkörtelcancer – genom att försöka avkoda den komplexa information som fanns i blodet på tusentals patienter.

Vi hoppades möta ett av de viktigaste kliniska behoven inom dagens cancerdiagnostik: tidig diagnostik av högrisk ärftlig bukspottkörtelcancer i symptomfria individer, medan sjukdomen fortfarande är behandlingsbar.

Vårt första projekt, IMMray® PanCan-d var fött.

 

IMMray® – en plattform och systematisk metod

Vår unika plattform – IMMray® – är en antikroppsbaserad teknik som ger oss möjligheten att ta en ögonblicksbild av vad som pågår i kroppen på en sjuk individ. En biomarkörssignatur som ger en överblick av immunförsvarsresponsen och som är mycket specifikt för sjukdomen.

Men IMMray® är mer än en teknikplattform, det är en systematisk metod för att hitta de kliniskt mest relevanta blodförändringarna i en sjuk individ och kombinera denna kunskap till ett slags fingeravtryck för sjukdomen.

För att upptäcka biomarkörsignaturen för en sjukdom måste vi träna IMMray®-plattformen att känna igen immunförsvarsresponsen hos sjuka patienter och att kunna skilja dessa från friska individer. Det åstadkommer vi genom att undersöka blodet från tidigare diagnostiserade patienter (retrospektiva studier) och genom att fråga systemet flera frågor, exempelvis: Vilka proteinbiomarkörer är relevanta för att upptäcka denna sjukdom? Finns det några förändringar i proteinhalterna i blodet som är relevanta för denna sjukdom? Hur kan dessa förändringar hjälpa oss att upptäcka patienter?

I detta syfte, placeras alla kända biomarkörer på en mikroarray som sedan testas på patientproven. Ett flertal komplexa algoritmer används sedan för att undersöka vilken kombination av dessa biomarkörer som bäst identifierar sjukdomen. Härigenom tränar systemet till dess det kan identifiera sjuka individer med högsta möjliga noggrannhet.

När systemet är färdigtränat och den retrospektiva studien är klar, bekräftar man biomarkörssignaturen genom prospektiva studier vid våra partnerkliniker.

 

Utvecklingen av IMMray® PanCan-d

När det gäller IMMray® PanCan-d startade vi med 2 650 patienter och över 400 möjliga biomarkörer. Efter att systemet tränats, genom resultat-jämförelser av olika biomarkörskombinationer i vår programvara, landade vi med en uppsättning av cirka 30 relevanta biomarkörer som tillsammans upptäcker bukspottkörtelcancer med 98% noggrannhet (enligt retrospektiva studier).

Dessutom kunde vi detektera bukspottkörtelcancer i tidiga stadier (stadium I och II) hos symptomfria individer med 96% noggrannhet.

Länk till IMMray® PanCan-d Commercial Test Model study poster

Länk till IMMray® PanCan-d Optimization study poster

Prospektiva validerings-studier i högrisk-grupper pågår i samarbete med några av världens mest erkända kliniker.

 

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter