Resultat och slutsats från 6 retrospektiva studier

 • IMMray® PanCan-d kunde upptäcka PDAC-stadium I och II patienter med 96 % noggrannhet* (fig. 1) och resultaten validerades med en distinkt patientkohort (fig. 2).
 • IMMray® PanCan-d kunde detektera PDAC-stadium I till IV patienter med 98 % noggrannhet* och resultaten validerades med en distinkt patientkohort.
 • Kronisk pankreatit diskriminerades från PDAC med en noggrannhet* på 83 % (fig. 3).
 • IPMN-prov klassificerades som positiva på alla tester (fig. 4).
 • Sex studier som täckte 2 482 prover visade robusthet och hög precision av IMMray® PanCan-d-testet.
 • Baserat på dessa starka resultat har bolaget initierat en prospektiv validering av IMMray® PanCan-d-mikroarray med riskgrupperna för bukspottkörtelcancer: PanFAM-1 för ärftlig / familjär, PanSYM-1 för vaga / tidiga symtom och PanDIA-1 för diabetiker insjuknade efter 50 års ålder.Diagram1

Analyser av bukspottkörtelcancer i flera retrospektiva studier visade att testet kunde klassificera proverna konsekvent och med en ROC-AUC på ≥ 95%.

Diagram2

Diagram3

Diagram4Diagram5
Mellby et al: Diagnosis of early stage pancreatic ductal adenocarcinoma using a serum biomarker signature- poster presenting  IMMray™ PanCan-d retrospective studies results, June 2017, Budapest EPC (läs mer)

References:

 1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
 2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
 3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
 4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
 5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 

 

En närmare titt på precisionen

Precisionen för ett test beror på hur väl testet separerar gruppen som testas i de med och utan avsedd sjukdom. Precision mäts av området under ROC-kurvan. Där 1 representerar ett perfekt test och 0.5 representerar ett värdelöst test. En överskådlig guide för att klassificera precisionen hos ett diagnostiskt test är det traditionella akademiska punktsystemet:

 • 0.90-1 = utmärkt (A)
 • 0.80-0.90 = bra (B)
 • 0.70-0.80 = rättvist (C)
 • 0.60-0.70 = dåligt (D)
 • 0.50-0.60 = misslyckat (F)

Referens: Yta under ROC-kurvan http://gim.unmc.edu/dxtests/roc3.htm

 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter