English
MENUMENU

Resultat och slutsats från 6 retrospektiva studier

 • IMMray® PanCan-d kunde upptäcka PDAC-stadium I och II patienter med 96 % noggrannhet* (fig. 1) och resultaten validerades med en distinkt patientkohort (fig. 2).
 • IMMray® PanCan-d kunde detektera PDAC-stadium I till IV patienter med 98 % noggrannhet* och resultaten validerades med en distinkt patientkohort.
 • Kronisk pankreatit diskriminerades från PDAC med en noggrannhet* på 83 % (fig. 3).
 • IPMN-prov klassificerades som positiva på alla tester (fig. 4).
 • Sex studier som täckte 2 482 prover visade robusthet och hög precision av IMMray® PanCan-d-testet.
 • Baserat på dessa starka resultat har bolaget initierat en prospektiv validering av IMMray® PanCan-d-mikroarray med riskgrupperna för bukspottkörtelcancer: PanFAM-1 för ärftlig / familjär, PanSYM-1 för vaga / tidiga symtom och PanDIA-1 för diabetiker insjuknade efter 50 års ålder.Diagram1

Analyser av bukspottkörtelcancer i flera retrospektiva studier visade att testet kunde klassificera proverna konsekvent och med en ROC-AUC på ≥ 95%.

Diagram2

Diagram3

Diagram4Diagram5
Mellby et al: Diagnosis of early stage pancreatic ductal adenocarcinoma using a serum biomarker signature- poster presenting  IMMray™ PanCan-d retrospective studies results, June 2017, Budapest EPC (läs mer)

References:

 1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
 2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
 3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
 4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
 5. Mellby et al. A serum biomarker signature based-liquid biopsy for diagnosis of early stage pancreatic cancer. Manuscript submitted March 2018.

 

En närmare titt på precisionen

Precisionen för ett test beror på hur väl testet separerar gruppen som testas i de med och utan avsedd sjukdom. Precision mäts av området under ROC-kurvan. Där 1 representerar ett perfekt test och 0.5 representerar ett värdelöst test. En överskådlig guide för att klassificera precisionen hos ett diagnostiskt test är det traditionella akademiska punktsystemet:

 • 0.90-1 = utmärkt (A)
 • 0.80-0.90 = bra (B)
 • 0.70-0.80 = rättvist (C)
 • 0.60-0.70 = dåligt (D)
 • 0.50-0.60 = misslyckat (F)

Referens: Yta under ROC-kurvan http://gim.unmc.edu/dxtests/roc3.htm

 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter