Retrospektiv studieprocess

Immunovia har genomfört sex retrospektiva kliniska studier (definierat som studier som tittar bakåt i tiden genom att använda redan samlade väldefinierade prov av den kända sjukdomen). Studierna baserades på 2500 patientblodprover av pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC) och matchades med friska mottest. Vårt mål har varit att skapa en unik biomarkörssignatur för alla stadier av bukspottkörtelcancer (I-IV), med huvudfokus på tidiga stadier (I-II) när cancer fortfarande är behandlingsbar genom kirurgiska ingrepp.

Studierna har utförts i tre faser: discoveryfasen, förvalideringsfasen och valideringsfasen. Varje fas består av två steg; först att träna systemet för att känna igen biomarkörsignaturen hos PDAC-patienter, för att skapa en tydlig skillnad mellan cancer och friska individer och sedan att testa resultatet av den träningen.

Varje enskild fas har varit större än föregående fas vilket gör den till den största retrospektiva studien någonsin genomförd avseende bukspottkörtelcancer.

De fyra discoverystudierna som ledde till utvecklingen av Immunovias första test IMMray® PanCan-d, presenteras i fyra publikationer (se publikationer) som täcker 700 retrospektiva blodprover från patienter i pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC), i steg I-IV och med matchade kontroller.

1 355 patientblodprover för förvalideringsfasen erhölls i samarbete med Rikshospitalet i Danmark, en viktig skandinavisk biobank med extremt goda kliniska uppgifter. Resultaten validerades vidare med användning av en amerikansk kohort av 429 blodprover av alla steg och matchade kontroller. Studien utfördes i samarbete med Oregon Health and Science University Hospital, Knight Cancer Institute och Brenden-Colton Center för bukspottkörtelcancer i Portland, Oregon, USA.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter