Retrospektiva studiemetoder

”Antikropps-microrarray” slides inkuberas med biotinylerat patientserum. Nivåer av bundna antigener detekteras genom fluorescensscanning där en state-of-the-art maskininlärningsalgoritm användes vid utvecklingen av IMMray® PanCan-d-signaturen. Hundratals analyter sammanställdes för att kunna särskilja pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC) från kontroller som illustreras i figuren nedan.

 

IMMray®  mikroarray teknologi

 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter