English
MENUMENU

IMMray® PanCan-d uppvisar exceptionell prestanda i retrospektiva studier

IMMray® PanCan-d upptäcker bukspottkörtelcancer med 98% noggrannhet, enligt den största retrospektiva studien som någonsin genomförts inom området. Studien omfattade totalt 1 800 blodprover.

IMMray® PanCan-d är baserad på Immunovias egenutvecklade plattform IMMray® – en mikroarray-teknologi och en strukturerad metod för framtagandet av antikroppsbaserade multiplextester av komplexa sjukdomar.

Med hjälp av kliniska studier, som totalt omfattat c:a 2 500 patientprover, har en unik biomarkörsignatur definierats. Denna biomarkörsignaturen har nu visat sig kunna skilja friska kontroller från patienter med bukspottkörtelcancer i stadium I, II, III och IV. Studierna genomfördes i tre faser: en discoveryfas, en förvalideringsfas och en valideringsfas.

De fyra stora discoverystudierna, som genomfördes i samarbete med CREATE Health Translational Cancer Center, resulterade i framtagandet och definitionen av biomarkörssignaturen.

Därefter förvaliderades signaturen med hjälp av en skandinavisk kohort på c:a 1 400 blodprover från patienter med alla stadier av bukspottkörtelcancer (I-IV). Studien visade att IMMray® PanCan-d kunde skilja patienter med tidiga stadier av bukspottkörtelcancer (stadium I och II) från friska kontroller med 96% noggrannhet. För alla stadier av bukspottkörtelcancer (stadium I och IV) uppvisades 98% noggrannhet.

I syfte att validera den exceptionella prestanda som påvisades under förvalideringen inom gruppen av patienter med tidiga stadier av bukspottkörtelcancer, genomfördes en andra retrospektiv studie i en amerikansk kohort bestående av 362 blodprover från Brenden-Colson Center for Pancreatic Care vid Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, USA. Denna studie bekräftade att biomarkörsignaturens förmåga att skilja patienter med tidiga stadier av bukspottkörtelcancer (stadium I och II) från friska kontroller med 96% noggrannhet.

De extremt uppmuntrande resultaten från förvalideringsstudierna har alltså kunnat bekräftas i två olika retrospektiva valideringsstudier, baserade på två helt olika patientkohorter som oberoende av varandra samlats in över olika kontinenter. Totalt sett omfattade studierna 238 blodprover från patienter med bukspottkörtelcancer stadium I och II, 586 blodprover från patienter med bukspottkörtelcancer stadium I till IV och 1 107 friska kontroller.

Resultat från Immunovias retrospektiva studier utgör grunden för vårt beslut att genomföra omfattande prospektiva multicenter-studier för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer inom olika högriskgrupper.

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter