English

IMMray® PanCan-d studieresultat

Immunovia’s IMMray® PanCan-d Webinar Series

Webbsänd telefonkonferens: Immunovia reports historical breakthrough in early detection of pancreatic cancer in high risk groups

Tisdagen den 30 mars 2021, kl 16:30 CET

Presentationer av: Patrik Dahlen, CEO, Thomas King, MD, PhD, Linda Mellby, PhD, Immunovia

Immunovia reports positive results of the blinded clinical validation of IMMray® PanCan-d blood test for Stage I/II pancreatic cancers in familial/hereditary risk groups in USA – and improved test performance in detecting early stage pancreatic cancer in high risk symptomatic patients.

 

Webinar No. 3: IMMray® PanCan-d Verification study and Clinical Use

Presentationer av: Thomas King, MD, PhD, Linda Mellby, PhD, Laura Chirica, PhD, Immunovia

Moderator: Patrik Dahlen, CEO Immunovia

Torsdagen den 17 december 2020 kl. 15:00 CET

 

Webinar nr 2: Commercial Test Model Study & uppdatering av lanseringsaktiviteter

Presentatörer: Linda Mellby, PhD; Laura Chirica, PhD, samt Thomas King, MD, PhD

Torsdagen den 2 september 2020 kl. 16:00 CET

 

Webinar nr 1: Differentiating Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC) from individuals with symptoms suggestive of PDAC, including type II diabetes, with ROC AUC values above 0.95

Presentatörer: Linda Mellby, PhD och Thomas King, Medical Director, PhD, Immunovia

Måndagen den 9 september 2019 kl. 18:30 CET

 

Studier baserade på IMMray® PanCan-d publicerade i Journal of Clinical Oncology

Den prestigefulla tidningen Journal of Clinical Oncology (JCO) publicerade i augusti 2018 resultaten från en stor klinisk valideringsstudie som genomförts av skandinaviska och amerikanska forskare. Studien visade att biomarkörsignaturer som tagits fram med hjälp av den blodbaserade mikroarray-tekniken IMMray® PanCan-d kunde upptäcka tidig bukspottkörtelcancer med 96% noggrannhet.

Länk: Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer.

Flyer för nedladdning (Pdf på engelska).

Introduktion

Pankreatisk duktal adenokarcinom (PDAC) har väldigt hög dödlighet. Fem år efter diagnos är färre än 10 % av patienterna i livet. Överlevnadsgraden skulle dock kunna höjas dramatiskt om fler kirurgiska ingrepp kunde genomföras medan sjukdomen fortfarande är begränsad till bukspottkörteln. Det blodbaserade, mikroarray-testet IMMray® PanCan-d utvecklades för att ge möjlighet att ställa en tidigare diagnos på PDAC patienter för att kunna erbjuda snabbare behandling.

Mål

Målet med våra kliniska studier har varit att utveckla en unik biomarkörsignatur för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer (stadie I och II) utifrån en stor patientkohort, och att därefter validera denna signatur i en separat oberoende studie.

Slutsatser från studier

  • PDAC stadie I och II patienter kunde upptäckas med 96% noggrannhet* och resultaten validerades med en distinkt patientkohort.
  • PDAC stadie III och IV patienter kunde upptäckas med 98% noggrannhet* och resultaten validerades med en distinkt patientkohort.
  • Kronisk pankreatit diskriminerades från PDAC med en noggrannhet* på 84%.
  • IPMN-prov klassificerades som positiva på alla tester.

Resultat från retrospektiva studier

Klicka på bilden för att se den i större format.

Fig 1. Klassificering av olika stadier av bukspottkörtelcancer (PDAC) i en skandinavisk kohort med hjälp av biomarkörsignaturer. Studien omfattade 1331 serumprover av PDAC stadie I till IV och matchade friska kontroller. Med hjälp av data från en skandinavisk studie byggdes prediktiva modeller med hjälp av en stödvektormaskin. Två biomarkörsignaturer definierades genom användandet av en s.k. ”backward elimination” algoritm. En för klassificering av PDAC stadier I och II versus normala kontroller (NC) och en för klassificeringen av PDAC stadier III och IV versus normala kontroller. Resultaten presenteras i ROC-kurvor (Receiver Operating Characteristic) som anger testets AUC-värde (Area Under the Curve).*

Klicka på bilden för att se den i större format.

Fig 2. Validering av biomarkörsignaturen för bukspottkörtelcancer (PDAC) stadie I och II i en amerikansk kohort. Studien omfattade 362 serumprover av PDAC stadie I till IV och matchade friska kontroller. Biomarkörsignaturen som genererades från den skandinaviska kohorten validerades därefter i en oberoende amerikansk kohort. I denna studie klassificerades PDAC stadier I och II versus normala kontroller (NC) och versus kronisk pankreatit (CP). Resultaten presenteras i ROC-kurvor (Receiver Operating Characteristic) som anger testets AUC-värde (Area Under the Curve).*

Metod

Slides med mikrorarrayer av antikroppar inkuberades med biotinylerat patientserum. Nivåerna av bundna antigener detekterades därefter genom fluorescensscanning. För att ta fram en unik IMMray® PanCan-d-signatur användes avancerade maskininlärningsalgoritmer. Hundratals analyter sammanställdes på detta sätt för att på bästa sätt kunna särskilja PDAC från kontroller.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Nästa steg

Som en konsekvens av de väldigt positiva resultaten från våra retrospektiva studier baserade på IMMray® PanCan-d mikroarray, initierades ett antal prospektiva valideringsstudier för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer inom de olika högriskgrupperna PanFAM-1 (ärftlig/närstående), PanSYM-1 (vaga/tidiga symptom) och PanDIA-1 (bukspottkörtelcancer relaterad till en diagnos av diabetes typ II efter 50 års ålder).

Referenser:

Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug; 36(28):2887-2894

 

* En närmare titt på noggrannhet

Noggrannheten av ett test beror på hur väl testet separerar gruppen med den avsedda sjukdomen från gruppen med friska kontroller. Noggrannheten anges av området under en s.k. ROC-kurva och kallas därför ”area under the curve” (AUC). Värdet ”1.0” representerar ett perfekt test och värdet ”0.5” representerar ett värdelöst test. En överskådlig guide för att klassificera noggrannheten hos ett diagnostiskt test ges också av det traditionella akademiska punktsystemet:

  • 0.90-1 = utmärkt (A)
  • 0.80-0.90 = bra (B)
  • 0.70-0.80 = rättvist (C)
  • 0.60-0.70 = dåligt (D)
  • 0.50-0.60 = misslyckat (F)

Referens:

Yta under ROC-kurvan http://gim.unmc.edu/dxtests/roc3.htm

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter