English

PanSYM-1

PanSYM-1 är en pågående prospektiv valideringsstudie för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer hos patienter med icke-specifika symptom, där riskfaktorer och läkarens bedömning ger anledning till ökad oro.

 

Testning för bukspottkörtelcancer på patienter med icke-specifika och oroande symptom

Tidiga symptom på bukspottkörtelcancer är ofta diffusa och icke-specifika, vilket gör sjukdomen svårupptäckt. Det tar i genomsnitt 6–9 månader och 18 läkarbesök innan en patient med bukspottkörtelcancer får sin diagnos.

IMMray® PanCan-d skulle kunna hjälpa läkare att diagnostisera bukspottkörtelcancer i riskgrupper med icke-specifika och oroande symptom tidigare, medan cancern fortfarande går att operera. Därmed skulle överlevnadsgraden öka dramatiskt och vårdkostnaderna sänkas.

Immunovia samarbetar med en expertgrupp av europeiska och amerikanska opinionsbildare (Key Opinion Leaders) inom bukspottkörtelcancer för att påverka medicinsk praxis och nationella riktlinjer inom området. Målet är att införa rutintestning av patienter med en icke-specifik och oroande symptomprofil där klinikern misstänker – eller vill utesluta – bukspottkörtelcancer. Den globalt erkände bukspottkörtelcancerexperten, professor Stephen Pereira vid University College London Hospital i Storbritannien, anslöt till denna expertgrupp i juli 2017.

PanSYM-1 är en prospektiv studie utformad för att utvärdera den kliniska nyttan av IMMray® PanCan-d för identifieringen av högriskpatienter med icke-specifika och oroande symptom, hos besökare av sekundära vårdcenter och endoskopiska / gastrointestinala enheter. Inom ramen för denna studie har ett stort antal blodprover samlats in sedan 2018, i nära samarbete med University College London (UCL) och professor Stephen Pereira. Dessa blodprover används nu för att vidareutveckla IMMray® PanCan-d, genom vår optimeringsstudie, vår kommersiella testmodellstudie samt för våra verifierings- och valideringsstudier.

När valideringen av IMMray® PanCan-d är klar, så kommer en interventionsstudie att genomföras av UCL tillsammans med ett flertal olika snabbdiagnostiska centrum i Storbritannien. Arbetet, som innebär analys av prover från över 2 000 patienter med icke-specifika och oroande symtomprofiler, utförs i syfte att slutligen fastställa nyttan av Immunovias test för tidigare identifiering av högriskpatienter inom denna riskgrupp. PanSYM-1 är en del av UCL:s så kallade ADEPTS-studien – Accelerated Diagnosis of neuro Endocrine and Pancreatic TumourS – som finansieras av Pancreatic Cancer UK i syfte att stödja det nationella sjukvårdssystemet i Englands (NHS) långsiktiga plan för diagnos av cancer medan den fortfarande går att operera. (Pressmeddelande 10 april 2019)

 

Referenser:

  1. Suresh T. Chari et al. Summative Review: “Early Detection of Sporadic Pancreatic Cancer”, 2015
  2. Fiona M Walter et al.  Symptoms and patient factors associated with diagnostic intervals for pancreatic cancer (SYMPTOM pancreatic study): a prospective cohort study, Lancet Gastroenterol Hepatol 2016.
  3. ACE Cancer Decision Support Tools Cluster “Using Cancer Decision Support Tools to support the early diagnosis of cancer”, May 2017
  4. Keane MG et al. A case–control study comparing the incidence of early symptoms in pancreatic and biliary tract cancer. BMJ Open 2014;4:e005720. doi:10.1136/bmjopen-2014-005720

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter