English

PanSYM-1

PanSYM-1 är en pågående prospektiv valideringsstudie för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer hos patienter med diffusa symptom och andra riskfaktorer.

Bukspottkörtelcancertest för patienter med diffusa symptom

Tidiga symptom på bukspottkörtelcancer är ofta diffusa, vilket gör sjukdomen svårupptäckt. Det tar i genomsnitt 6–9 månader och 18 läkarbesök innan en patient med bukspottkörtelcancer verkligen får sin diagnos.

Bukspottkörtelcancertest i riskgrupper med tidiga, diffusa symptom med IMMray® PanCan-d skulle kunna hjälpa kliniker att diagnostisera cancer medan den fortfarande går att operera. Därmed skulle man öka överlevnadsgraden dramatiskt och samtidigt sänka vårdkostnader.

I detta syfte arbetar Immunovia med KOL (Key Opinion Leaders) för att påverka medicinsk praxis och nationella riktlinjer. Målet är att införa rutintestning av patienter med diffus symptomprofil där klinikern misstänker, eller vill utesluta, bukspottkörtelcancer. Den globalt erkände bukspottkörtelcancerexperten, professor Stephen Pereira vid University College London Hospital i Storbritannien anslöt vår expertgrupp i juli 2017.

 

PanSYM-1 en snabbare och mer förutsägbar studie

PanSYM-1 började som en interimistisk studie november 2017 vid University College London Hospital i Storbritannien. 360 patientprover samlades in ur riskgrupper med diffusa symptom förknippade med tidig bukspottkörtelcancer. Resultaten förväntas klara under 2019. Givet att resultaten är uppmuntrande kommer Immunovia då att gå vidare med en fullskalig prospektiv studie.

Eftersom vissa patienter med tidiga, diffusa symptom redan har utvecklat bukspottkörtelcancer, kommer vi snabbare kunna hitta händelser, dvs patienter med cancer, framöver. Av den anledningen väntas PanSYM-1 bli en snabbare och mer förutsägbar studie än PanFAM-1. Vi uppskattar att PanSYM-1 blir klar samtidigt med PanFAM-1 trots senare start.

 

Referenser:

  1. Suresh T. Chari et al. Summative Review: ”Early Detection of Sporadic Pancreatic Cancer”, 2015
  2. Fiona M Walter et al.  Symptoms and patient factors associated with diagnostic intervals for pancreatic cancer (SYMPTOM pancreatic study): a prospective cohort study, Lancet Gastroenterol Hepatol 2016.
  3. ACE Cancer Decision Support Tools Cluster ”Using Cancer Decision Support Tools to support the early diagnosis of cancer”, May 2017

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter