English

PanFAM-1

PanFAM-1 är en pågående prospektiv valideringsstudie för tidig diagnostisering avbukspottkörtelcancer hos högriskindivider med FPC (Familial Pancreatic Cancer).  

PanFAM-1 är nu registrerad på ClinicalTrials.gov, ett webbaserat register över kliniska studier och den största kliniska studiedatabasen i världen. Länk till PanFAM-1 på ClinicalTrials.gov.

Studien startade i december 2016 och kommer analysera över tusen högriskindivider över en treårsperiod på ett flertal platser i USA och Europa där man redan erbjuder FPC-screening.  För att åstadkomma detta har vi inlett samarbeten med ett antal kliniker och forskningscentra med globalt erkända kliniska experter på bukspottkörtelcancer och med en bred patientbas. Vi samarbetar bland annat med Mount Sinai, New York; Knight Cancer Institute at Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; The University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PA; The Massachusetts General Hospital, Boston, MANYU School of Medicine, New YorkResearch Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC), Montreal Canada; The Trustees of the University of Pennsylvania; University of Massachusetts; Yale University MA; University of Chicago Medical Center, IL; Columbia University, New York;  The University of Liverpool, UKUniversity College London (UCL), UKRamon y Cajal Institute for Health Research Madrid, Spanien; University Hospital of Santiago de Compostela, Spanien, Clínica Universidad de Navarra, Spanien, Catalan Institute of Oncology (ICO Hospitalet) – Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), Barcelona, Spanien, Karolinska Institutet, Stockholm, SverigeSahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige, Umeå Universitetssjukhus, Sverige samt Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige. Flera andra center är på gång att ansluta till PanFAM-1 studien.

Målet är att validera den kliniska nyttan av IMMray® PanCan-d och bevisa den övergripande vårdnyttan av att testa för ärftlig/närstående bukspottkörtelcancer med den här tekniken.

IMMray® PanCan-d, genomgår en prospektiv valideringsstudie för att bekräfta våra resultat inför marknadsintroduktion. Vi är mycket intresserade av att komma i kontakt med högriskindivider med ärftlig bukspottkörtelcancer inom familjen. För vidare information om villkor för deltagande i USA-studien, vänligen kontakta oss på PanfamUS@immunovia.com.

I den svenska vården så finns det riktlinjer för vården av bukspottkörtelcancer. Dessa riktlinjer har tagits fram av en grupp experter på bukspottkörtelcancer. I riktlinjerna för vården av bukspottkörtelcancer finns direktiv för att finna en eventuell cancer så tidigt som möjligt genom ett riktat screeningprogram.

Om du är intresserad av att delta i detta screeningprogram för individer med förhöjd risk för bukspottkörtelcancer så rekommenderar vi att du gör följande :

  1. Kontakta din vårdcentral
  2. Be dem att remittera dig för en utredning hos den kliniskt-genetiska enhet som finns på ditt sjukhus. Den kliniskt-genetiska undersökningen avgör om du löper tillräckligt hög risk och därmed uppfyller villkoren för att delta i programmet.

Du finner även information om bukspottkörtelcancer och högriskindivider på patientorganisationen PALEMA’s hemsida.

 

Referenser:

  1. American Society of Clinical Oncology, ’Pancreatic Cancer: Risk Factors’, cancer.net/cancer-types/pancreatic-cancer/risk-factors.
  2. Mouad E, Guido E, ’Risk factors for pancreatic cancer: underlying mechanisms and potential targets’, Front Physiol. 2014; 5: 490.
  3. Theodore B, Anna Mae Diehl, ’Advanced Therapy in Gastroenterology and Liver Disease’, PMPH-USA, 2005, s. 825.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter