English

PanFAM-1

Enligt American Cancer Society ligger familjära och ärftliga riskfaktorer bakom hela 10 % av cancer i bukspottkörteln. PanFAM-1 är den hittills största, prospektiva studien med fokus på tidig diagnos av individer med hög risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer (FPC). Studien, som är designad för att understödja vägen till kostnadsersättning för Immunovias blodbaserade test, IMMray® PanCan-d, avslutade rekryteringen av nya individer från 23 övervakningsprogram för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer med hög risk i USA och Europa den 30 oktober, 2020. Studien rapporterar att över 3000 blodprov från 1265 individer samlats in. De sista blodproverna samlas in i april 2021. Samtliga blodprover analyseras under andra halvåret 2021.

IMMray® PanCan-d utgör en kompletterande metod till de två mest använda testmetoderna idag, endoskopiskt ultraljud (EUS) och magnetkameraundersökning (MRI). Testet öppnar därmed vägen för nya och mer exakta övervakningsprogram. De huvudsakliga målen med PanFAM-1 är:

  • att möjliggöra tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer
  • att dokumentera IMMray® PanCan-d testets prestanda baserat på kliniska data från en prospektiv kohort av asymtomatiska individer med högriskprofil jämfört med nuvarande övervakningsmetoder dvs. bildteknik.

PanFAM-1 utformades i nära samarbete med en grupp ledande opinionsledare inom bukspottkörtelcancer som ligger bakom övervakningsprogram för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer med hög risk i USA och Europa. PanFAM-1 är en prospektiv multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos individer som presenterar ärftliga/familjära riskfaktorer. Viktiga milstolpar i studien omfattar 1) samtliga patienter inkluderade den 30 oktober 2020, 2) sista blodproverna samlades in i slutet av april 2021 samt 3) genomföra analyserna med det validerade IMMray®  PanCan-d testet under andra halvåret 2021.

Deltagande partners i PanFAM-1 är:
USA: New York University Hospital, NY; Columbia University, NY; Mount Sinai Hospital, NY; Stanford Gastroenterology and Hepatology, CA; Yale University, CT; University of Chicago Medical Center, IL; Massachusetts General Hospital, MA; University of Massachusetts, MA; The Ohio State University, OH; Oregon Health & Science University, OR; University of Pennsylvania, PA; University of Pittsburgh Medical Center, PA och University of Utah, UT. Kanada: The Research Institute of the McGill University Health Centre. Sverige: Karolinska Universitetssjukhus; Sahlgrenska Universitetssjukhus; Umeå Universitetssjukhus och Linköping Universitetssjukhus. Spanien: University Hospital Ramon y Cajal; University Hospital Santiago de Compostela och Catalan Institute of Oncology (ICO Hospitalet) – Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL). United Kingdom: University College London Hospital och The University of Liverpool.

Referenser:

  1. American Society of Clinical Oncology, ’Pancreatic Cancer: Risk Factors’, cancer.net/cancer-types/pancreatic-cancer/risk-factors.
  2. Mouad E, Guido E, ’Risk factors for pancreatic cancer: underlying mechanisms and potential targets’, Front Physiol. 2014; 5: 490.
  3. Theodore B, Anna Mae Diehl, ’Advanced Therapy in Gastroenterology and Liver Disease’, PMPH-USA, 2005, s. 825.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter