English

PanDIA-1

PanDIA-1 är en pågående prospektiv observationsstudie för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer bland högriskindivider inom riskgruppen NOD (New Onset Diabetes type II).

Patienter som diagnostiserats med diabetes typ II och är över 50 år utgör en riskgrupp med 6–8 gångers risk att utveckla bukspottkörtelcancer inom 1–3 år.

I slutet av 2017 lanserade Immunovia PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva studie för tidig diagnos av bukspottkörtelcncer inom NOD-riskgruppen. Studien startades i samarbete med Lund Universitet, Uppsala Universitet, Lund Universitets Diabetes Center (LUDC), Region Skåne och Region Uppsala.

 

SWElife och DD2

Studien mottog ett anslag om 7,6 MSEK från SWElife, regeringens strategiska innovationsprogram. SWElife har stött skapandet av en av världens största biobanker av nyligen diagnostiserade diabetespatienter (21 000 diabetespatienter från två svenska regioner genom studierna ANDIS (All New Diabetics in Skane) och ANDIU (All New Diabetics in Uppsala). Genom detta samarbete kan Immunovia få tillgång till uppemot 6 000 diabetespatienter över 50-års ålder för prospektiva test med IMMray® PanCan-d under tre år.

Målsättningen med PanDIA-1 är att validera den kliniska nyttan av IMMray® PanCan-d och bevisa övergripande vårdnytta och ekonomi i testing för bukspottkörtelcancer inom NOD-riskgruppen.

Immunovia och Danish Center for Strategic Research in Type 2 Diabetes (“DD2”) upprättade i januari 2018 en avsiktsförklaring om att inkludera ytterligare 3 000 diabetespatienter från Danmark för en utökad PanDIA studie.

Deltagare i SWElife-programmet och DD2 kommer vara de två första deltagarna i vad som förväntas bli ett globalt samarbete för att undersöka förhållandet mellan NOD type-II i patienter över 50-års ålder och risken att utveckla bukspottkörtelcancer.

 

Referenser:

  1. Mikael Öman et al. ’Nationellt vårdprogram för pankreascancer och periampullär cancer’, Regionala cancercentrum i samverkan, 2012, s. 56.
  2. Damiano J, Bordier L, Le Berre JP, et al. ‘Should pancreas imaging be recommended in patients over 50 years when diabetes is discovered because of acute symptoms?’ Diabetes Metab 2004; 30: 203–07.
  3. Rahul Pannala, Ananda Basu, Gloria M Petersen et al. ‘New-onset diabetes: a potential clue to the early diagnosis of pancreatic cancer’, Lancet Oncol 2009; 10: 88–95, 2009., s. 89.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter