English

Prospektiva studier och nästa steg

De höjda kraven på bevisad klinisk och ekonomisk nytta av nya diagnostiska test de senaste åren, har ökat behoven av prospektiva studier.

Immunovia har initierat omfattande prospektiva studier för att validera den kliniska nyttan av IMMray® PanCan-d. Bolaget är för närvarande involverat i tre pågående prospektiva bukspottkörtelcancerstudier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna:

  1. PanFAM-1 för riskgruppen ärftlig/närstående och bukspottkörtelcancer
  2. PanDIA-1 för patienter i riskgruppen nydiagnostiserad diabetes typ II efter 50 års ålder
  3. PanSYM-1 för riskgruppen vaga, specifika symptom associerade med bukspottkörtelcancer

När studierna är slutförda kommer resultaten att ligga till grund för ansökan om kostnadsersättning för IMMray® PanCan-d och inklusion i nationella riktlinjer.

Klicka på bilden för att förstora.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter