English

Patienter dör innan de diagnostiserats

Svårigheterna med att diagnostisera bukspottkörtelcancer i tid för effektiv behandling avspeglas i förhållandet mellan diagnostiserade patienter jämfört med sjuka patienter i det svenska cancerregistret.

För sjukdomar som bröstcancer och tjocktarmscancer där screening utförs för tidig upptäckt, är antalet diagnostiserade patienter (blå) mycket högre än antalet avlidna patienter (röd). För cancer i bukspottkörteln är det tvärtom: här överträffar antalet avlidna patienter antalet diagnostiserade, eftersom patienterna avlider innan de ens fått en diagnos.

En tidigare diagnos av bukspottkörtelcancer kan förmodligen rädda fler liv än bättre behandlingsmetoder.

Referens: Cancerregister, Sverige, 2017

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter