English

Nydiagnostiserad diabetes

Forskare har i flera år sökt kopplingen mellan bukspottkörtelcancer och diabetes, och även om vi ännu inte kan förklara den fullt ut, så kan vi konstatera att kopplingen finns.

Hos uppskattningsvis 50 % av patienterna med nydiagnostiserad bukspottkörtelcancer finner man också diabetes. Medan diabetes typ I inte kan orsakas av bukspottkörtelcancer så kan diabetes typ II faktiskt utgöra ett tidigt symptom av denna cancerform.

Faktum är att en diagnos av diabetes typ II över 50-års ålder är förenad med 6–8 gånger högre risk att utveckla bukspottkörtelcancer inom 1–3 år. Denna högriskgrupp kallas ”New Onset Diabetes type II” (NOD). Cirka 1 % av dessa patienter utvecklar bukspottkörtelcancer inom tre år.

Dessa patienter behöver övervakas genom två tester årligen under 2–3 år.  Hälsovården skulle då ha bättre möjligheter att erbjuda patienterna behandling som troligtvis ökar överlevnadsgraden, bara vi kan hitta dem i tid för screening.

Marknaden för NOD-screening över 50-års ålder bedöms till uppskattningsvis 3 000 000 patienter årligen i Europa och USA.

Enligt uppskattningar av National Cancer Institute uppgår antalet nya diabetespatienter över 50-års ålder till uppskattningsvis 1,4 miljoner årligen, bara i USA.

 

Referenser:

  1. Mikael Öman et al. ’Nationellt vårdprogram för pankreascancer och periampullär cancer’, Regionala cancercentrum i samverkan, 2012, s. 56.
  2. Damiano J, Bordier L, Le Berre JP, et al. ‘Should pancreas imaging be recommended in patients over 50 years when diabetes is discovered because of acute symptoms?’ Diabetes Metab 2004; 30: 203–07.
  3. Rahul Pannala, Ananda Basu, Gloria M Petersen et al. ‘New-onset diabetes: a potential clue to the early diagnosis of pancreatic cancer’, Lancet Oncol 2009; 10: 88–95, 2009., s. 89.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter