English

Förhöjd risk att utveckla bukspottkörtelcancer

Även om global screening för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i stadie I och II skulle kunna förbättra patienternas överlevnadschanser avsevärt, så anses detta idag inte hälsoekonomiskt försvarbart.

I samråd med europeiska och amerikanska experter samt opinionsbildare inom bukspottkörtelcancer, har Immunovia därför definierat tre grupper med en förhöjd risk att utveckla sjukdomen. Inom dessa riskgrupper finns ett större behov av rutinmässig utredning och provtagning.

Grupper med förhöjd risk att utveckla bukspottkörtelcancer:

  1. Ärftlig bukspottkörtelcancer. Personer med bukspottkörtelcancer i familjen har 2-132 gånger större risk att utveckla sjukdomen själva, på grund av sin genetiska profil och andra faktorer, enligt nationella och internationella riktlinjer.
  2. Nydiagnostiserade diabetes typ-II patienter över 50 års ålder har 6–8 gånger förhöjd risk att utveckla bukspottkörtelcancer inom 1–3 år.
  3. Patienter med diffusa och oroande symptom där läkaren misstänker eller vill utesluta bukspottkörtelcancer, är associerade med en förhöjd risk för att utveckla sjukdomen.

IMMray® PanCan-d har potential att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare inom dessa tre riskgrupper, medan tumörer ännu kan vara opererbara. På så sätt kan såväl diagnostik och patientmonitorering underlättas.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter