English

Olösta kliniska behov

Global screening är inte socioekonomiskt försvarbart även om upptäckt av bukspottkörtelcancer i de tidiga stegen (I och II) signifikant förbättrar patienternas överlevnadsgrad.

Därför har Immunovia definierat vissa olösta kliniska behov inom tre grupper som har en ökad risk att utveckla bukspottkörtelcancer. Inom dessa tre riskgrupper finns ett större behov av rutinmässig utredning och provtagning.

Olösta kliniska behov:

  1. Screening av högriskgrupper dvs. ärftlig bukspottkörtelcancer.
  2. Undersökning av nydiagnostiserade diabetes typ-2 patienter över 50 års ålder. I den gruppen har patienterna 6–8 gånger förhöjd risk att utveckla bukspottkörtelcancer inom 1–3 år.
  3. Undersökning av patienter med vaga symptom-profil där kliniker misstänker, eller vill utesluta, bukspottkörtelcancer.

IMMray® PanCan-d har potentialen att möta dessa olösta kliniska behov med pålitlig tidig detektering av bukspottkörtelcancer i steg I och II medan tumörer ännu kan vara opererbara.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter