English

Diagnostik i dag

Första stegen

Bukspottkörtelcancer är mycket svår att upptäcka innan den har utvecklats till ett allvarligt hälsoproblem för patienten. I de tidiga stadierna finns i vanliga fall inga symptom, och när symptom slutligen dyker upp tenderar de att vara vaga och liknande de för ett flertal andra sjukdomar.

Om läkaren upptäcker symptom som kan tyda på bukspottkörtelcancer, får patienten genomgå en snabb undersökning, vanligen genom CT-skanning. Andra metoder som används är magnetisk resonansbildning (MRT), endoskopisk ultraljud (EUS), endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP), laparoskopi och biopsi. Tyvärr har ingen av dessa tester visat sig vara 100 % effektiva för att upptäcka tidiga cancerformer, indikationer och förstadier till cancer.

Efter den första undersökningen hänvisas patienten vidare till en specialist för ytterligare undersökning. Denna enhet består vanligtvis av experter från röntgen, patologi och onkologi (cancer), men kan också inkludera andra specialister som diabetologer etc. Tillsammans med patienten och hans eller hennes familj fattar specialistgruppen ett beslut om lämplig behandling.

 

Blodtest för att upptäcka bukspottkörtelcancer

Det finns för närvarande inga tillförlitliga blodtest för att diagnostisera bukspottkörtelcancer på marknaden, men två tester med klinisk användning finns i dagsläget:

  1. Ett test för höga halter av hormoner som kan tillämpas för att identifiera sällsynta former av bukspottkörtelcancer, såsom insulinom och gastrinom.
  2. Och ett test för förhöjda nivåer av bilrubin och leverenzym som kan användas för att testa om cancern blockerar gallgången.

 

Blodtest för övervakning av behandling

Dessutom används två blodtester för att monitorera om en patient med bukspottkörtelcancer svarar på behandlingen eller om tumören växer: CA19-9-testet och Carcinoembryonic Antigen (CEA).

Båda testen är antikroppsbaserade blodtester som mäter förhöjda nivåer av biomarkerproteiner som kan indikera förekomst av bukspottkörtelcancer. Ingen av dessa test kan dock användas för diagnostiska ändamål, eftersom inte alla patienter med bukspottkörtelcancer kommer att uppvisa förhöjda nivåer av dessa biomarkörer. Dessutom kan vissa hälsotillstånd, som inte är cancer, medföra höga nivåer av dem. Därför används testerna bara för att övervaka behandling.

 

Referenser:

www.pancan.orgwww.cancerresearchuk.org
Wingren C et al., ’Identification of Serum Biomarker Signatures Associated with pancreatic cancer, Cancer Res, 2012.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter