English

Etablerade teknologier för diagnos av bukspottkörtelcancer

CT skanning, MR och andra s.k. imaging-tekniker utgör, tillsammans med ett fåtal etablerade biomarkörer såsom CEA och CA 19-9, fortfarande de vanligaste metoderna för diagnos av bukspottkörtelcancer. Tyvärr räcker inte alltid dagens existerande teknologier till för att upptäcka cancer i tid, speciellt inte i sjukdomens tidiga stadier. Det finns därför ett stort kliniskt behov av mer pålitliga och effektiva kliniska verktyg för detektionen av tidig bukspottkörtelcancer. Dessa verktyg baserade på nya metoder och framväxande, innovativ teknik har utvecklats under de senare åren som komplement till de etablerade teknologierna.

Den största delen av forskning och utveckling fokuserar på genomics- och immunoproteomicsbaserade teknologier. Inom dessa områden läggs en hel del ansträngning på att försöka kombinera ett flertal kliniskt relevanta biomarkörer till ett enda multiplex-test med större känslighet och specificitet. Med hjälp av avancerad bioinformatik och algoritmer har det tagits fram kraftfulla biomarkörsignaturer som med tillräckligt hög noggrannhet kan skilja patienter med tidig bukspottkörtelcancer från friska individer och patienter med andra sjukdomar.

Nya biomarkörer, såväl enskilda som multipaneltester, tas också fram i kombination med befintlig teknik, såsom molekylärbaserad bildbehandling, tumörmarkörer och metaboliter, MS och mikroskopi. (Fig 1)


Fig 1 Teknologisk överblick för utvärdering av bukspottkörtelcancer

 

De genomics-baserade teknologierna är vanligtvis designade för att påvisa ämnen som avges av tumörer, t.ex. cirkulerande tumörceller, cirkulerande tumör-DNA, exosomer, nukleosomer och miRNA-celler. Medan immunoproteomicsbaserade teknologier – som IMMray® – mäter immunsystemets respons genom att påvisa extremt små mängder av proteiner i blodet för att kunna upptäcka cancer i ett mycket tidigt stadium. (Fig 2)

Immunsystemet är det första som påverkas när en individ blir sjuk. Därför är potentialen att finna ett diagnostiskt verktyg för tidig diagnos av cancer störst inom teknologier som mäter just förändringar i halter av blodproteiner och immunförsvarets respons. Teknologier som är beroende av cancer in situ eller metastatisk cancer kommer att ha sina styrkor i att lösa andra kliniska behov, till exempel genom att bestämma tumörers egenskaper och ge direktion vid val av den mest lämpliga behandlingen. Därför är genomics- och immunoproteomicsbaserade teknologier framförallt komplementära genom att de ger svar på olika kliniska behov.

Imaging-tekniker som CT skanning och MR, fyller också en viktig funktion genom att bestämma tumörens placering, men metoden behöver kompletteras med genomics- och immunoproteomicsbaserade teknologier för att säkerställa korrekt diagnos och behandling.

 

Fig 2 illustrerar hur de olika teknologierna passar in i utvecklingen av cancer, från den första mutationen till metastatisk cancer.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter