English

IMMray® PanCan-d

Tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln ger ökad överlevnad

IMMray® PanCan-d är ett unikt blodprov för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer som har potential att dramatiskt öka patientöverlevnadsgraden: från 5–8 % till upp till 49 %. Våra retrospektiva studier visar att testet kan detektera stadium I och stadium II bukspottkörtelcancer med en noggrannhet på 96 %. Ett test med så hög noggrannhet skulle ge kliniker en mycket större chans att hitta cancer när den fortfarande är möjlig att åtgärda genom kirurgiska ingrepp.

IMMray® PanCan-d blodtest kommer att tillhandahållas exklusivt av Immunovia Inc., Marlborough, Massachusetts, USA.

Klicka på bilden för att se förstoring.

Workflow

 

Ett vanligt patientblodprov tas av kliniken och skickas till laboratoriet. På laboratoriet appliceras patient-serumprover på IMMray® PanCan-d mikroarray som rymmer upp till 14 patientprover. Varje microarray genererar en biomarkörssignatur som utvärderas för bukspottkörtelcancer med avancerad bioinformatik och komplexa algoritmer (efter skanning med en standard fluorescerande scanner).

IMMray® PanCan-d har potential att hantera flera otillräckliga kliniska behov:

  1. Screening av högriskgrupper, dvs känd / ärftlig bukspottkörtelcancer
  2. Test av nya patienter med diabetes typ II i över 50 år som drabbas av 6–8 gånger ökad risk att utveckla cancer i bukspottkörteln inom 1–3 år
  3. Test av patienter med vaga symtomprofiler när klinikerna erfordrar eller vill utesluta bukspottkörtelcancer

IMMray® PanCan-d genomgår för närvarande en prospektiv valideringsstudie för att bekräfta Immunovias resultat före marknadsintroduktionen.

 

Referenser:

  1. Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
  2. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  3. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  4. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  5. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  6. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 14. doi: 10.1200/JCO.2017.77.6658. 
Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter