English

IMMray® PanCan-d mikroarray

IMMray® består av 14 olika mikroarrayer på ett litet mikrochips. Varje mikroarray klarar av att analysera 1 224 olika kliniskt relevanta förändringar i ett patientprov – samtidigt. Dessa kallas datapunkter och är placerade i 36×34 rader. Varje analys innehåller en typ av rekombinanta antikroppar med en enda kedjefragmentvariant (scFv) från vårt eget fagdisplaybibliotek, som kan detektera kliniskt relevanta förändringar i immunregulatoriska faktorer, cytokiner, enzymer, komplementproteiner, medfödda faktorer och andra sjukdomsassocierade proteiner.

Detektion sker med hjälp av fluorescens i en vanlig scanner. De olika signalernas styrka och inbördes relation ger oss resultatet: en unik biomarkörsignatur.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter