English

IMMray® PanCan-d mikroarray

IMMray® PanCan–d består av 14 olika mikroarrayer på ett litet mikrochips. Varje mikroarray klarar av att analysera 1 224 olika kliniskt relevanta förändringar i ett patientprov – samtidigt. Dessa kallas datapunkter och är placerade i 36×34 rader.

Analysen går till så att ämnen som regleras av immunförsvaret – och därför kan indikera olika sjukdomstillstånd – binds till den antigenbindande delen på rekombinanta antikroppar som sitter fast på vår mikroarray. Genom att endast använda den del av antikropparna som varierar och därför binder olika antigen (scFv) blir testet mycket mer stabilt. Dessa unika antikroppsfragment tillhandahålls ifrån Immunovias specialdesignade antikroppsbibliotek (Phage-Display Library).

De immunoregulatoriska ämnen som vi analyserar är bl.a. cytokiner, enzymer, komplementproteiner, ämnen som relaterar till det ospecifika immunförsvaret samt andra proteiner associerade till den aktuella sjukdomen.

Detektion sker med hjälp av fluorescens i en vanlig scanner. De olika signalernas styrka och inbördes relation ger oss resultatet: en unik biomarkörsignatur.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter