English

Styrelsen

Carl Borrebaeck (1948), Ordförande

Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör och grundare av Immunovia och som därutöver varit med och grundat bland annat Senzagen AB (publ) (SENZA; Nasdaq First North), BioIn­vent International AB (publ) (BINV; Nasdaq Stockholm), samt Alligator BioScience AB (publ) (ATORX; Nasdaq Stockholm). 2009 tilldelades professor Borrebaeck AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt entreprenörskap. Professor Borrebaeck är permanent medlem i IVA (Ingenjörsve­tenskapsakademin), Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds universitet (ansvarig för dess innovationssystem samt industrisamarbete) och prefekt på Institutionen för immunteknologi. Carl Borrebaeck är också Founding Mentor för NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship).

Immunovia har ingått ett avtal med CB Ocean Capital AB avseende tjänster som ska utföras av Carl Borrebaeck. Carl Borrebaeck ska tillhandahålla Bolaget tjänster inriktade på att ge vetenskapligt och strategiskt stöd till Bolaget, till exempel vid vetenskapliga presentationer och konferenser. Tjänsterna som tillhandahålls omfattar inte uppgifter som hör till styrelseuppdrag. Enligt avtalet så ska CB Ocean Capital AB erhålla ersättning om 31 500 SEK per kvartal, exklusive tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt, för arbete som Carl Borrebaeck utför åt Bolaget. Avtalet löper från och med 1 januari 2018 tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SenzaGen AB, CB Ocean Capital AB och PainDrainer AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Scandion A/S. Bolagsman i Immunova Handelsbolag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i LU Innovation System AB. Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB, BioInvent International Aktiebolag, LU Holding AB, Medicon Village Fastighets AB och Wn­tresearch AB. Styrelsesuppleant i Endo Medical AB.

Mats Grahn (1962)

Mats Grahn har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds universitet. Mats Grahn har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science- och diagnostikbranschen samt omfattande kunskaper inom affärsutveckling, strategisk utveckling, marknadsföring, produkthantering, produktutveckling och etablering på nya marknader. Mats Grahn har lett internationella och kommersiella verksamhetsorganisationer, omstrukturerat marknadsföringsorganisationer, integrerat uppköpta företag, samt drivit nystartade företag. En stor del av Mats Grahns erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: CVP Marketing Dako A/S, VP Product Management GE Healtcare, VP Marketing Amersham Biosciences, VP Laboratory Separations Pharmacia Biotech och VP Prevas Bioinformatics.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Gusmo AB. Styrelsesuppleant i Utas Glassmakeri AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VD i Immunovia AB, Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB, Atlas Therapeutics AB och Bmatrix AB. Ledande befattning i Spiber Technologies AB och Biocrine AB.

Ann-Christine Sundell (1964)

Ann-Christine Sundell har en magisterexamen i biokemi och har över 30 års erfarenhet från globala kommersiella positioner inom diagnostikbranschen. Under tio års tid var Ann-Christine Sundell chef över Genetic Screening på PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science-sektorn med ansvar för ett av de fem strategiska affärsområden som bolaget hade, med över 1500 anställda globalt. Ann-Christine Sundell har gedigen strategisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality och regulatoriska frågor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Oy Medix Biochemica Ab and Serres Oy. Vice ordförande i Raisio Oyj. Styrelseledamot i Medix Biochemica Group Oy, Serres Oy, BluePrint Genetics Oy, Ledil Group Oy, Ledil Oy och Revenio Group Oyj. Delegationsmedlem i Raisio Oyj:s forskningsstiftelse och innehavare i AConsult.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Oy Medix Biochemica Ab. Styrelseledamot i Miner­vastiftelsen, Oy Medix Ab, Vanadis Ab och Zymonostics ApS.

Hans Johansson (1954)

Hans Johansson är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet och ett brett kon­taktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bland annat varit global marknadschef och ansvarig för Marketing och kommersiell utveckling inom ThermoFish­ers ImmunoDiagnostik Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB. Hans Johansson har även varit verksam som VD, styrelsemedlem och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har Hans Johansson över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Doloradix AB och Myrtila AB. Styrelseledamot i Single Technologies AB och Uppsala Innovation Centre AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Duvbo affärskonsult AB.

Peter Høngaard Andersen (1956)

Dr. Peter Høngaard Andersen har en B.Sc. i kemi, en M.Sc. i biokemi, är Doktor i medicin samt har en lång erfarenhet och ett brett nätverk från sina tidigare positioner inom Life Science- och bioteknikindustrin.

Vidare har Dr. Høngaard Andersen lång erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från Pharmaindustrin; 14 år på Novo Nordisk i CNS, neuroendokrinologi, kvinnors hälsa, typ 2-diabetes samt 15 år på Lundbeck med CNS-läkemedelsforskning och tidig utveckling. Dr. Høngaard Andersen har varit involverad i forskning och utveckling av flera läkemedel på marknaden (t.ex. Norditropine Simplex, Victoza, Trintellix / Brintellix, Cipralex).

Dr. Høngaard Andersen har grundat eller varit medgrundare till flera bioteknikföretag, t.ex. Acadia Pharmaceuticals, Zealand Pharma, Glycom, Serendex, Epitherapeutics och Prexton Pharmaceuticals.

Dr. Høngaard Andersen var delaktig i Innovative Medicines Initiative (IMI) från start år 2003 och var ordförande för industrisidan av IMI mellan 2009–2014.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Scandion Oncology A/S och i Innovationsstyrelsen inom Danska Regionsförbundet samt styrelseledamot i Immunovia AB. Dessutom är Dr. Høngaard Andersen medlem i Advisory Board i Ysios Capital och Eir Ventures.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Grundare och har varit verkställande direktör för Innovationsfonden Danmark, medlem av verkställande kommittén för IC Permed (the International Consortium of Personalized Medicine) och ordförande för Prexton Therapeutics.

Christofer Sjögren (1966)

Christofer Sjögren har sammantaget 15 års erfarenhet från finansbranschen som aktieanalytiker på firmor som Carnegie, Danske Bank (publ) och Deutsche Bank (publ) med bas i Stockholm. Christofer Sjögren har även varit verksam som Investor Relations konsult på Citigate Stockholm (tidigare del av Huntsworth plc), och är sedan sju år Vice President på Trelleborg AB (publ), som chef för Trelleborg Investor Relations.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Trelleborg Group Treasury.

Mimmi Ekberg (1959)

Mimmi Ekberg har nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och 25 år inom sjukdomsområdet onkologi. Hon har haft olika nationella och nordiska positioner med erfarenhet av framgångsrika lanseringar av specialistläkemedel. Mimmi har omfattande strategisk och operativ erfarenhet inom Sales & Marketing för olika indikationer inom onkologiområdet. Hon har över 10 års erfarenhet som affärsområdeschef från E. Merck, Amgen och tjänstgör idag som affärsområdeschef Oncology Nordic på Celgene, med särskild inriktning på bukspottkörtelcancer. Mimmi är utbildad till Operationssjuksköterska med diverse ytterligare utbildningar såsom medicinsk onkologi från Lunds Universitet, kliniska prövningar på Karolinska universitetssjukhusets onkologiavdelning samt en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Grundare och styrelseledamot i Anhörigfonden.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter