English

Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2020 och gäller för moderbolaget Immuno­via AB (Publ) (org nr 556730-4299) och samtliga enheter som konsolideras i Immunovias koncernredovisning för samma period. Dessa framgår av not 21 i Årsredovisningen 2019. Denna rapport har upprättats utan att Immunovia har något legalt obligatoriskt krav att göra det. Rapporten baseras inte på någon specifik hållbarhetsstandard men har sin utgångspunkt i årsredovisningslagens regelverk.

Hållbarhetsrapport

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter