English

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten för verksamhetsåret har granskats av företagets revisor som beskrivs i ”Revisorns yttrande om Bolagsstyrningsrapporten”.

Bolagsstyrningsrapport

 

 

 

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter