Boston An independent LDT provider

Thomas King

MEDICAL DIRECTOR

Dr Thomas King är legitimerad patolog med en doktorsexamen i molekylärbiologi. Han har lång erfarenhet som laboratoriechef på sjukhus, inom forskning och på företag.
Dr King tog sin läkarexamen och doktorsexamen vid Washington University 1984 genom NIH-finansierade Medical Scientist Training Program (MSTP). Efter att ha avslutat sin utbildning i anatomisk patologi vid Washington University Medical Center 1987 blev Thomas King docent i patologi vid Brown University, där han också var chef för patologiprogrammet och tillförordnad chef för patologin. Han var därefter Senior Director of Molecular Pathology på Millennium Pharmaceuticals och docent vid Boston University School of Medicine. Dr King är för närvarande Medical Director på Immunovia, Inc. i Marlborough i Massachusetts, som använder proteomiska biomarkörer som diagnostikverktyg.

Nuvarande uppdrag: Adjunct Associate Professor, School of Health Professions, Rutgers, The State University Of New Jersey, Newark, NJ; samt Styrelseledamot, Medpace Holdings, Inc. (Medp, Nasdaq)