Boston An independent LDT provider

Rob Pickles

MARKET ACCESS AND MARKETING DIRECTOR, EUROPE

Rob Pickles har en HND och B.Sc. i tillämpad biologi från Nottingham Trent University i Storbritannien. Han har mer än 25 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och produktledning inom life science- och diagnostiksektorerna och har ett brett affärs- och kommersiellt kunnande.
Han har dokumenterad erfarenhet av att öka efterfrågan på life science- och diagnostikprodukter på de europeiska marknaderna.
Han har sex års erfarenhet av försäljning och har haft kundansvarsroller både på GE Healthcare och Sartorius Stedim. Genom sitt arbete inom marknadsföring på GE Healthcare och Roche Diagnostics under en tioårsperiod har han byggt upp varumärkeskännedom, fått erfarenhet av produktlivscykelhantering och hur man skapar leads via digitala och traditionella kanaler.
En stor del av hans erfarenhet kommer från kommersiella roller i multinationella team och organisationer i Skandinavien, Europa och USA.

Nuvarande uppdrag: Inga

Avslutade uppdrag (de senaste fem åren): Market Access UK, Immunovia AB och Product Manager, Roche Diagnostics AS Danmark.