Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Peter Høngaard Andersen

Ordförande

Dr. Peter Høngaard Andersen har en B.Sc. i kemi, en M.Sc. i biokemi, är Doktor i medicin samt har en lång erfarenhet och ett brett nätverk från sina tidigare positioner inom Life Science- och bioteknikindustrin.

Vidare har Dr. Høngaard Andersen lång erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling från Pharmaindustrin; 14 år på Novo Nordisk i CNS, neuroendokrinologi, kvinnors hälsa, typ 2-diabetes samt 15 år på Lundbeck med CNS-läkemedelsforskning och tidig utveckling. Dr. Høngaard Andersen har varit involverad i forskning och utveckling av flera läkemedel på marknaden (t.ex. Norditropine Simplex, Victoza, Trintellix / Brintellix, Cipralex).

Dr. Høngaard Andersen har grundat eller varit medgrundare till flera bioteknikföretag, t.ex. Acadia Pharmaceuticals, Zealand Pharma, Glycom, Serendex, Epitherapeutics och Prexton Pharmaceuticals.

Dr. Høngaard Andersen var delaktig i Innovative Medicines Initiative (IMI) från start år 2003 och var ordförande för industrisidan av IMI mellan 2009–2014. Dessutom är Dr. Høngaard Andersen medlem i Advisory Board i Ysios Capital och Eir Ventures.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Scandion Oncology A/S och Innovationsstyrelsen inom Danska Regionsförbundet samt styrelseledamot i Immunovia AB. Dessutom är Dr. Høngaard Andersen medlem i Advisory Board i Ysios Capital och Eir Ventures.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Grundare och tidigare verkställande direktör för Innovationsfonden Danmark, medlem av verkställande kommittén för IC Permed (the International Consortium of Personalized Medicine) och styrelseordförande för Prexton Therapeutics.