Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Michael Löfman

Michael Löfman har en civilekonomexamen från Uppsala universitet (1989) och har lång erfarenhet av att arbeta inom finanssektorn med värdering och marknadsundersökningar. Han började sin karriär som investeringsanalytiker hos olika mäklare och kapitalförvaltare och har haft olika befattningar inom Kreditförsäkring, Swedbank Markets, Trygg-Hansa Asset Management och SEB Investment Management. 2004-2014 arbetade han som portföljförvaltare och VD för Fat Tail Capital AG i Schweiz med fokus på små- och medelstora företag och en strategi baserad på grundforskning, long-short, med en lång bias. Sedan 2014 har han arbetat med privata investeringar främst inom fastigheter och noterade samt onoterade bolag.

Aktieinnehav i Immunovia: 600 000