Boston An independent LDT provider

Linda Mellby

VP Research & Development

Linda Mellby har en civilingenjörsexamen i kemiteknik samt en doktorsexamen i immunteknologi från Institutionen för immunteknologi från Lunds universitet. Linda Mellby har mer än sju års erfarenhet av att leda forskning och utveckling på Immunovia. Arbetet har inkluderat bioinformatikassisterad biomarkör identifikation, plattform och teknologiutveckling, kliniska studier och utveckling av blodbaserat diagnostiskt test för bukspottkörtelcancer. Linda har över 15 års erfarenhet av antikroppsmikromatristeknologi och kliniska applikationer inom cancerproteomik.

Pågående uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.