Boston An independent LDT provider

Hans Liljenborg

Director for Finance and Human Capital

Hans Liljenborg har en ämneslärarexamen i företagsekonomi och matematik från Lunds universitet. Hans Liljenborg har lång erfarenhet som Financial Manager för växande, globala medicintekniska bolag och har varit Finance Director på Physio Control Inc/Jolife AB samt Finance Manager på Vivoline Medical AB, som noterades på Nasdaq First North i mars 2015. Hans Liljenborg driver även en egen redovisningsbyrå.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i ADAYS AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattningar i E-vård MinDoktor.se Sverige AB, Jolife AB, QuickCool AB och Vivoline Medical AB.