Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Hans Johansson

Hans Johansson är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet och ett brett kon­taktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bland annat varit global marknadschef och ansvarig för Marketing och kommersiell utveckling inom ThermoFish­ers ImmunoDiagnostik Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB. Hans Johansson har även varit verksam som VD, styrelsemedlem och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har Hans Johansson över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Doloradix AB och Myrtila AB. Styrelseledamot i Single Technologies AB och Uppsala Innovation Centre AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga

Aktieinnehav i Immunovia: 46 166