Boston An independent LDT provider

Cindy Callahan

SR MARKETING DIRECTOR US

Cindy Callahan har en sjuksköterskeexamen från University of Vermont. Efter att ha tillbringat många år inom intensivvården, både med kliniskt arbete och som chef, satsade Cindy på en karriär inom kvalitetssäkring för den medicintekniska branschen. Hon hade många befattningar med ökande ansvar inom det som först hette Kendall Healthcare Products Company, som senare blev Tyco Healthcare, Covidien och nu heter Medtronic. Som produktchef för Endostapling-verksamheten på US Surgical var Cindy ansvarig för utvecklingen av nästa generations teknik för linjär häftning och för att utöka de kliniska indikationerna för den befintliga produktlinjen. Därefter övergick hon till diagnostikmarknaden på Oxford Immunotec där hon etablerade och utvecklade marknaderna för blodbaserade tuberkulostester för anställda och studenter. Efter att ha förlorat sin mamma i bukspottkörtelcancer lämnade Cindy sin position som Director, Medical Education and Professional Relations för att börja på Immunovia, med ansvar för den kommersiella verksamheten inför lanseringen av IMMray® PanCan-d-testet i USA.

Nuvarande uppdrag: Inga

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Co-Chair; Special Commission to Study Pancreatic Cancer i MA