Boston An independent LDT provider

Annika Andersson

QA/RA Director

Annika Andersson är biomedicinsk forskare med en BMA-examen från Malmö universitet. Hon har mer än 30 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, med fokus på regulatory affairs och kvalitetssäkring av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Annika har erfarenhet av globalt arbete med regulatoriska strategier och processer för godkännande av IVD-produkter. Hon har lett regulatoriska processer för CE-märkning och godkännande av IVD-produkter i Kanada, Kina, Indien, Japan, Korea, Mexiko, Ryssland samt 510(k)-godkännanden i USA.

Pågående uppdrag: Inga.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i EuroDiagnostica AB. (numera SVAR Life Science AB).