Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz
Immunovia parnerskap och samarbeten dekorativ bild

Samarbete

Immunovias vision är att leda utvecklingen inom bioinformatik-assisterad diagnostik så att alla patienter diagnostiseras i tid för effektiv behandling, högre livskvalitet och ökade överlevnadschanser.

Vårt fokus är att utveckla mer precisa och tillförlitliga blodtester för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserat på den egenutvecklade plattformen IMMray®.

Proteinmikroarray

IMMray® är en proteinmikroarray-plattform som använder små volymer blod för att mäta immunförsvarets respons på sjukdom genom ett antikroppsbaserat multiplextest och avancerad bioinformatik.

IMMray technology platform

Produktion

Immunovias huvudkontor i Lund rymmer en toppmodern anläggning för att producera antikroppar och skriva ut mikroarrayer för proteomikanalys med hjälp av robotsystem och processer med hög kapacitet.

Kvalitet

Immunovias kvalitetssystem uppfyller de allmänna kraven i ISO 13485 and 15189.

Laboratorier

Immunovia planerar att distribuera patienttester genom ackrediterade laboratorier. Läs mer här om Immunovia Dx Laboratory, Lund samt Immunovia Inc, Marlborough.

Partnerskap

Sjukvårdssystem

Kontakta partners@immunovia.com om du är intresserad av att samarbeta med oss ​​i våra kliniska studier eller vill utveckla andra typer av produkter eller erbjudanden för dina patienter.

Andra partners

Vi är intresserade av innovativa forskningsmöjligheter och nya samarbeten som kan påverka tidig upptäckt av komplexa sjukdomar såsom cancer och autoimmuna sjukdomar. Kontakta partners@immunovia.com om du vill samarbeta med oss i ett forskningsprojekt.