Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Resultat från optimeringsstudien IMMray™ PanCan-d presenteras på PancreasFest 2019

juli 11, 2019

Resultaten visade ROC AUC-värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96  vid differentiering av  personer med bukspottkörtelcancer (PDAC) som har sjukdomen från personer med PDAC-liknande symptom som inte har sjukdomen, friska kontrollpersoner respektive personer med typ 2-diabetes. Resultaten för patienter med PDAC-liknande symptom samt patienter med diabetes är unika och har inte redovisats tidigare inom bukspottkörtelcancerområdet.

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelade i dag att efter den banbrytande nyhet som offentliggjordes i juni (link to PR) kommer ytterligare, mer detaljerade data att presenteras på PancreasFest 2019 den 24–26 juli i Pittsburgh i USA. PancreasFest 2019 är en stor årlig konferens för läkare specialiserade på bukspottkörteln samt representanter för translationell forskning. 

Resultaten visade att signaturen IMMray™ PanCan-d tillsammans med CA19-9 genererade ROC AUC-värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96 och kan skilja på personer med PDAC-symptom som har sjukdomen från personer med PDAC-liknande symptom som inte har sjukdomen, friska kontrollpersoner respektive personer med typ 2-diabetes. Liknande resultat uppnåddes för alla stadier av PDAC. 

– Vi är mycket nöjda med dessa enastående resultat, som vi tror kommer att tas emot väl av läkarna. De visar slutgiltigt att IMMray™ PanCan-d kan användas för att skilja mellan personer med PDAC-liknande symptom som inte lider av sjukdomen, inklusive typ 2-diabetes, och personer med samtliga stadier av PDAC. De här upptäckterna har en väsentlig klinisk betydelse för personer som besöker primär- och sekundärvården med icke-specifika men oroande symptom där man kan misstänka PDAC. Att vi är först i världen med att uppvisa sådana resultat ger oss ett ökat självförtroende i vårt arbete med att lansera det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av PDAC och även med att utöka användningen av plattformstekniken till andra indikationer, säger Mats Grahn, VD för Immunovia. 

Inom ramen för studien samlade man in och testade 937 patientprover från 150 personer med PDAC (stadie I–IV), 570 personer som uppvisade symptom på PDAC utan att ha sjukdomen samt 217 friska personer för en prövning med IMMray™ PanCan-d i kombination med CA19-9 ELISA. 

För att minimera påverkande, föranalytiska variabler samlades alla patientprover in och bearbetades med tillämpning av samma standardrutiner. Samtliga prover förvarades vid -80°C och testades inom ett år efter att de samlats in. Dataanalyserna genomfördes med hjälp av Immunovias mjukvarualgoritmer och korrektheten, SVM ROC AUC-värdena, fastställdes för de olika grupperna.  

För mer information, kontakta:

Julie Silber

Chef för Investor Relations, Immunovia

Tfn: +46-79-3486277

E-post: julie.silber@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl. 15:40 CET den 11 juli 2019.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer (PDAC)  

Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40.000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50.000 nya fall diagnostiseras varje är bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–9 procent. Det förutses gå om ändtarmscancer bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektionen är er framgångsrik i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden på fem år från 5–9 procent upp till 49 pocent.  

###

Immunovia pressmeddelande