Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Personuppgiftspolicy

Allmän information

Immunovia respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Immunovia AB:s (”Immunovia”, ”vi”) integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi samlar in, syftet med datainsamlingen, hur du kan ha kontroll över dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när än du använder våra webbplatser, när du ansöker om ett jobb, när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär, när du prenumererar på nyhetsuppdateringar som administreras av Immunovia eller när vi behandlar data för forskningsändamål. Enligt dessa villkor är Immunovia personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för lämplig hantering i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

Personuppgifter som vi samlar in

I första hand samlar Immunovia in informationen direkt från dig när du kontaktar oss eller fyller i en enkät. De personuppgifter vi samlar in är t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer, din e-postadress och din adress. Vid en rekrytering eller en ansökan om konsulttjänst kan vi komma att samla in information om dig från de referenser som du har lämnat.

Immunovia registrerar personuppgifter när du, via vår hemsida:

 1. Välj att prenumerera på våra pressmeddelanden,
 2. Söka jobb som anställd eller konsult,
 3. Kontakta oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier, och
 4. Prenumerera på Immunovias nyhetsbrev eller pressmeddelanden.

Immunovia kan också komma att ta emot data för forskningsändamål från någon av våra partners om du har samtyckt till att vara en del av en av våra studier.

Användning av insamlade personuppgifter

Immunovia behandlar personuppgifter huvudsakligen för de ändamål som anges nedan, och för ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen:

 1. För att administrera våra pressmeddelanden,
 2. För att hantera din jobbansökan för att du ska få en anställning hos Immunovia,
 3. För att återkomma till dig när du har lämnat en kontaktförfrågan,
 4. För att skicka information till dig via e-post,
 5. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats så att vi kan bli mer användbara och förbättra din användarupplevelse, och
 6. För att kommunicera viktiga meddelanden, t.ex. väsentliga ändringar av våra villkor och policyer.
 7. För forskningsändamål. Uppgifterna kommer att pseudonymiseras (vilket innebär att vi inte kommer att behandla några uppgifter som identifierar dig direkt eftersom denna information har ersatts av en kod av vår forskningspartner) före vår behandling.

Överförbara data

Vi kan komma att överföra personuppgifter till parter som behandlar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. till leverantörer av IT-tjänster, till parter som hjälper oss i vår rekrytering och till parter som administrerar våra utskick. Hög säkerhet och sekretess beaktas alltid vid hantering av dina personuppgifter.

Immunovia samarbetar endast med parter som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med parter som upprätthåller en adekvat säkerhetsnivå som inom EU/EES, t.ex. genom att ha anslutit sig till “EU-US Data Privacy Framework”.

För att säkerställa att personuppgifter skyddas i alla andra fall av vidareöverföring har vi ingått dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagarna eller säkerställer att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till andra tredje parter utan ditt samtycke.

Särskild information om behandling som utförs av Immunovia Inc. enligt EU:s och USA:s ramverk för dataskydd

Immunovias USA-baserade bolag, Immunovia Inc., följer EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) som fastställts av USA:s handelsdepartement. Immunovia Inc. har intygat för USA:s handelsdepartement att företaget följer EU:s och USA:s ramprinciper för dataskydd (EU-U.S. DPF-principerna) med avseende på behandling av personuppgifter som mottagits från Europeiska unionen med stöd av EU-U.S. DPF.  Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och EU:s och USA:s dataskyddsprinciper, ska principerna gälla.  Om du vill veta mer om DPF-programmet (Data Privacy Framework) och se vår certifiering kan du besöka https://www.dataprivacyframework.gov/.

Om du har några frågor eller klagomål om vår hantering av dina personuppgifter enligt ramverket för datasekretess, eller om vår integritetspraxis i allmänhet, vänligen kontakta oss på: DPF@immunovia.com. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart möjligt. Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta panelen med EU:s dataskyddsmyndigheter. Om varken Immunovia Inc. eller EU:s dataskyddsmyndighet löser ditt klagomål kan du söka bindande skiljedom genom skiljedomsrådet för datasekretess. Om du vill veta mer om skiljedomsrådet för datasekretess kan du ta del av mer information här.

Immunovia Inc. är föremål för Federal Trade Commissions (FTC) utrednings- och verkställighetsbefogenheter. Vi kan vara skyldiga att lämna ut personuppgifter som vi hanterar enligt ramverket för datasekretess som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Rättslig grund, lagring och sortering av personuppgifter

Genom att lämna uppgifter till Immunovia samtycker du till att vi registrerar och lagrar information om vilken typ av tjänster du har köpt, samt att vi behandlar den angivna informationen för de angivna ändamålen:

 1. När vi rekryterar/anlitar en konsult kommer dina uppgifter att behandlas baserat på vårt berättigade intresse.
 2. När du lämnar en kontaktförfrågan kommer dina uppgifter att behandlas baserat på vårt berättigade intresse.
 3. När du prenumererar på våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev kommer dina uppgifter att behandlas baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken i våra utskick eller genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter, se rubriken ”Så kontaktar du oss”.
 4. När vi behandlar dina uppgifter för forskningsändamål kommer vi endast att göra detta med ditt samtycke. För att du ska kunna återkalla ditt samtycke till att delta i en studie måste du kontakta den läkare som du gav samtycket till.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, vilket innebär att dina personuppgifter inte kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Immunovia kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är prenumerant, deltar i en rekryteringsprocess, eller så länge det ärende som du kontaktade oss för fortfarande pågår eller är i enlighet med lagkrav. Dina uppgifter kommer då att raderas, förutom efter en avslutad rekryteringsprocess då dina uppgifter kan komma att sparas i upp till två år för att säkerställa att inga misstag inträffat under processen. I praktiken innebär det att dina uppgifter kommer att utsorteras när de inte längre är aktuella eller nödvändiga med hänsyn till de ändamål som de samlades in för. Höga säkerhets- och sekretessnivåer beaktas dock alltid när dina personuppgifter administreras.

Om cookies

När du använder vår webbplats och vår app kan personuppgifter samlas in genom t.ex. cookies. Detta kan dock endast göras genom ett separat samtycke. Information om din användning och vilka webbplatser du besökt lagras då. Informationen inkluderar teknisk information om din enhet och din internetåtkomst, till exempel ditt operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. När du besöker vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att identifiera dig för att vi ska kunna lära oss mer om våra användare. Detta kan göras direkt eller genom användning av en teknik från tredje part. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina rättigheter och alternativ

Du har rättigheter relaterade till dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken typ av information som lagras. Immunovia kommer på eget eller kundens initiativ att justera information som kan vara felaktig. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats, vänligen kontakta Immunovia eller Integritetsmyndigheten (IMY).

Du kan när som helst avstå från att ta emot meddelanden från oss genom att klicka på ”avbryt prenumeration” i e-postmeddelanden som skickas till dig.

Du kan få information om vilka personuppgifter vi har registrerade genom att skriftligen begära ett registerutdrag från Immunovia.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbsidor eller material som publicerats hos en tredje part, observera att dessa länkar endast är i informationssyfte. På grund av Immunovias brist på kontroll över nämnda länkar är vi inte ansvariga för något av dess innehåll. Immunovia ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå genom användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För mer information om vår integritetspolicy eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss på:

Immunovia AB
Medicon Village
223 63 Lund

Eller

Immunovia Inc.

 

E-postadress: info@immunovia.com

 

Denna privacy policy gäller från och med 2023-11-14.