Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Presentation från World Pancreatic Cancer Day i Lund, November 17, 2016

november 17, 2016

Pancreatic cancer – from a patient perspective – PALEMA, svensk patientorganisation, Carl Hamilton