Boston An independent LDT provider

Vision och mission

Vår vision

Immunovias vision är att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår mission

Immunovias mission är att utveckla och kommersialisera icke-invasiva blodtester med syfte att ge fler patienter en tidig diagnos som kan leda till bättre behandlingsresultat.

Immunovias långsiktiga mål är att IMMray® PanCan-d ska uppnå en 30-procentig andel av den amerikanska marknaden för bukspottkörtelcancertester efter att kostnadsersättning och omfattande försäkringsskydd har uppnåtts.

Våra kärnvärden

Innovation

Vi driver innovation i frontlinjen för att skapa en ny generation diagnostiska verktyg som ger kliniker bättre möjligheter att diagnostisera cancer – tidigt och med visshet.

Patienten i centrum

Vårt mål är en värld där alla patienter diagnostiseras korrekt, i god tid för effektiv behandling och bättre livskvalitet.

Förändring

Vi har möjlighet att visa vägen och driva förändringar genom banbrytande teknik, klinisk expertis och nytänkande.

Kvalitet

Vi är stolta över att vara en del av Sveriges historia av banbrytande innovationer inom life science – och strävar efter klinisk och teknisk expertis på högsta nivå, i allt vi gör.

Engagemang

Vi vill revolutionera cancervården för bättre patientomhändertagande och förbättrad överlevnad.