Boston An independent LDT provider

Vision och mission

Immunovias vision är att leda utvecklingen i bioinformatik-assisterad diagnostik så att alla patienter diagnostiseras i god tid för effektiv behandling, högre livskvalitet och ökade överlevnadschanser.

Mot den bakgrunden har Immunovia en dubbel mission:

  • Att baserat på IMMray®-plattformen utveckla och etablera mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig upptäckt av svåra tillstånd som cancer och autoimmuna sjukdomar.
  • Att etablera IMMray® blodprovsbaserat test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer för tidig upptäckt i högriskgrupper.

Våra kärnvärden

Innovation. Vi driver innovation i frontlinjen för att skapa en ny generation diagnostiska verktyg som ger kliniker bättre möjligheter att diagnostisera cancer – tidigt och med visshet.

Patienten i centrum. Vårt mål är en värld där alla patienter diagnostiseras korrekt, i god tid för effektiv behandling och bättre livskvalitet.

Förändring. Vi har möjlighet att visa vägen och driva förändringar genom banbrytande teknik, klinisk expertis och nytänkande.

Kvalitet. Vi är stolta över att vara en del av Sveriges historia av banbrytande innovationer inom life science – och strävar efter klinisk och teknisk expertis på högsta nivå, i allt vi gör.

Engagemang. Vi vill revolutionera cancervården för bättre patientomhändertagande och förbättrad överlevnad.