Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Patientengagemang

Patientföreningar för bukspottkörtelcancer samlades från hela världen 2013 för att diskutera samverkan för ökad global medvetenhet om bukspottkörtelcancer samt ömsesidiga samarbeten. Tillsammans kom man fram till att samverkan mellan föreningarna skulle ge större genomslagskraft än om var och en jobbade på egen hand. Redan året efter, år 2014, genomfördes den allra första ”World Pancreatic Cancer Day” (WPCD), vilken blev en global framgång. Från år till år ökar medvetenheten, engagemanget och antalet aktiviteter kring bukspottkörtelcancer världen över.

Mot bakgrund av framgången beslöt grupperingen att 2016 bilda World Pancreatic Cancer Coalition med över 40 organisationer från över 20 länder världen över. The World Pancreatic Cancer Coalition har nu över 80 medlemsorganisationer från 30 länder på sex kontinenter.

http://www.worldpancreaticcancercoalition.org/

Ett annat mycket framgångsrikt sätt att öka medvetenheten om bukspottkörtelcancer är olika ”Walk events” som organiseras av patientföreningar runt om i bland annat USA, Japan och Storbritannien.

Immunovia har sponsrat flera aktiviteter och walk events kring bukspottkörtelcancer genom åren – i Sverige, Storbritannien, Spanien, Tyskland och hela USA – för att stödja patientorganisationernas engagemang. Tillsammans strävar vi efter att öka medvetenheten om denna dödliga cancer.

World Pancreatic Cancer Day

I november varje år, under ”Pancreatic Cancer Awareness Month”, förenas människor globalt på ”World Pancreatic Cancer Day” (WPCD) för att belysa behoven av kännedom, finansiering och forskning kring bukspottkörtelcancer. På ”World Pancreatic Cancer Day” uppmanar vi människor att agera för ökad kännedom om bukspottkörtelcancer, om symptomen och dess risker samt behovet av tidig upptäckt.

Sedan grundandet av World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och World Pancreatic Cancer Day 2014 har Immunovia deltagit i olika evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om bukspottkörtelcancer. Vi är stolta över att också ha sponsrat ett flertal aktiviteter och promenader genom åren – i Sverige, Storbritannien, Spanien, Tyskland och hela USA. Tillsammans med de olika patientorganisationerna strävar vi efter att öka medvetenheten om denna dödliga cancer.

https://www.worldpancreaticcancerday.se/

Immunovia iWALK around the world for pancreatic cancer awareness

På grund av Covid-19 och det ökade behovet av social distansering har vi valt att inte främja den fysiska samlingen av stora folkmassor och istället överföra våra aktiviteter och vårt engagemang till en virtuell promenadkampanj: Immunovia Walk.

Vi strävade efter att gå 40 075 km mellan slutet av juli till World Pancreatic Cancer Day 19 november 2020. Tillsammans har vi nått målet att promenera 40 075 km runt jorden med över 4000 iWalk-kampanjbesökare och mer än 1 800 promenader registrerade från 500 städer i 60 länder.

Stort tack till er alla som deltog i vår iWalk-kampanj och registrerade kilometer. Tillsammans kan vi göra skillnad. Varje steg räknas!

I filmen nedan har vi sammanställt några röster från överlevare, deras familjemedlemmar och vänner, med bidrag från patientorganisationer och kliniker till en kort iWalk-film som även innehåller bidrag från registrerade iWalks för att öka medvetenheten om bukspottkörtelcancer. Immunovia iWalk-filmen premiärvisades på World Pancreatic Cancer Day den 19 november 2020.

Immunovia iWalk-film från World Pancreatic Cancer Day, 19 november 2020.

Engagemang under World Pancreatic Cancer Day, November 21, 2019.