Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Ledarskap

Immunovia är en slimmad och effektiv organisation av individer som är passionerat engagerade i att öka överlevnaden vid bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt. Trots att Immunovia är ett mindre bolag nyttjas expertisen hos medarbetare i Sverige och USA.