Boston An independent LDT provider

Immunovia, Inc.

År 2017 invigdes Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts, strax utanför Boston i USA. Immunovia, Inc. erbjuder exklusivt som enda laboratorium vår första produkt, IMMray® PanCan-d, som ett laboratorieutvecklat (LDT) blodtest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

Immunovia, Inc. är ett fullvärdigt Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) certifierat laboratorium och kommer även att söka ackreditering av College of American Pathologists (CAP) och licensiering enligt gällande statliga föreskrifter i USA.

Immunovia, Incs. licensierade medicinska chef och mycket erfarna laboratoriepersonal är fast beslutna att tillhandahålla resultat och service av högsta kvalitet.

För mer information besök: www.immunoviainc.com.

Immunovia Inc.

IMMray® PanCan-d nu exklusivt tillgänglig från Immunovia, Inc.

Läs mer på Immunovia Inc >