Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Mångfald

Vi är övertygade om att mångfald – inklusive en blandning av kön, ålder, etnisk bakgrund och trosuppfattning – bidrar till en bättre arbetsmiljö, högre kreativitet och på sikt även bättre resultat. Vi kommer aldrig att acceptera fördomar eller diskriminering i någon form, utan sträva efter att alla ska bli lika behandlade, oavsett bakgrund och individuella skillnader.

Immunovia har antagit följande principer för att säkerställa mångfald och likabehandling:

  • Främja mångfald
  • Likabehandling oavsett bakgrund eller individuella skillnader
  • Nolltolerans mot diskriminering
  • Systematiskt mångfaldsarbete
  • Årlig uppföljning av mångfaldsarbetet
  • Anpassa anläggningar avseende tillgänglighet för rörelsehindrade medarbetare